Framtida er på Nesna

Studenter ved Nord universitet
Det har vært kickoff for arbeidet med å gjøre Nesna til et mer bærekraftig studiested. Nå kan også DU gi innspill til arbeidet!

​​​​​​I august var det kickoff for Nord universitet sitt utviklingsprosjekt på Nesna. Tema var hvordan høyere utdanning bør se ut i distriktene i 2030.

- Nå ønsker vi at flest mulig benytter seg av muligheten til å gå inn og gi innspill til arbeidet, sier avtroppende ​prosjektleder Siv Dagny Aasvik.

Sammen med rektor Hanne Solheim Hansen og  kunnskapsminister Ola Borten Moe samlet hun innspill fra studentorganisasjonen, kommunene og fylkestinget i Nordland.

Kunnskapsminister Ola Borten Moe
Kunnskapsminister Ola Borten Moe

- Utviklingsprosjektet skal resultere i  forslag som gjør at Nesna blir et bærekraftig studiested i lang tid fremover, sier Aasvik.

Arbeidet er delt inn i fire delprosjekt:

  1. studietilbud og fagmiljø
  2. rekruttering og markedsføring
  3. velferd og infrastruktur
  4. organisasjonsmodell på studiested Nesna.
Rektor Hanne Solheim Hansen
Rektor Hanne Solheim Hansen 

​- Medvirkning og innspill er en kjempeviktig del av arbeidet vårt. Gruppene som jobber med de ulike innspillene er bredt sammensatt fra arbeidsliv, universitet, studenter og ansatte. I tillegg har vi en bredt sammensatt referansegruppe.

Vi ber om innspill fra alle som er engasjert i fremtiden studiested på Nesna! 

Utviklingsprosjekt for Nesna

Oppdrag: Bidra til at Nesna blir et attraktivt universitetssted med en levende campus.

Mål: Prosjektet skal blant annet foreslå nye og attraktive studietilbud, fremme rekruttering av studenter og medarbeidere til Nesna, og foreslå forbedringstiltak innen velferd og infrastruktur. Utredning av alternative organisasjonsformer for utdanningsvirksomhe ten på Nesna er også ett av prosjektmålene.​