Fullskala kriseøvelse ved Nord universitet

26. april er det duket for Øvelse Nord 2017 - trolig verdens største universitetskriseøvelse i sitt slag.

 

Onsdag 26. april vil flere tusen mennesker samhandle som følge av en uventet «hendelse» ved Nord universitet, Bodø. Øvelse Nord 2017 er en fullskala kriseøvelse - og den skal være mest mulig realistisk.

- Denne øvelsen er en viktig arena for samarbeid mellom flere ulike etater og myndighetsnivåer, og øvelsen skal gjøre samfunnet i  bedre i stand til å håndtere hendelser av ulike slag, sier Arne Brinchmann, organisasjonssjef ved Nord universitet.

Risikoen for en krise 

Kriseøvelsen tar utgangspunkt i det risikobildet Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Direktoratet for samfunnsikkerhet og berdeskap (DSB) og E-tjenesten legger til grunn om hvor sårbarheten finnes i Norge.
Mest mulig realistisk. «Øvelse Nord 2017» er trolig verdens største «universitetskriseøvelse» (over og topp, arkivfoto: Grethe Elvenes, Nord universitet).

Øvelsen, som er den tiende i rekken, vil involvere opp mot 4000 mennesker og betydelige mengder beredskapsmateriell.

Bodø kommune, Politiet, Salten Brann, Helse Nord, Forsvaret og Nord universitet, Bodø har øvd sammen på krisehåndtering i flere år.


Forsvarsministeren. Statsråd Ine Marie Eriksen Søreide (H) skal snakke om samfunnssikkerhet og beredskap  i nord på fagdagene, i forkant av  «Øvelse Nord 2017» (foto: Asgeir Spange Brekke, FD).

Blant øvrige deltakere i årets fullskala kriseøvelse er regjeringens krisestøtteenhet, Den kongelige politeskorte, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Fauske kommune og Kystvakten. 

Pressen er invitert til å følge kriseøvelsen.

To fagdager

Nord universitet i Bodø holder to fagdager i forkant av øvelsesdagen 26. april.

Blant de inviterte til fagdagene er forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) og oberstløyntnant Kåre Emil Brændeland.

Brændeland var sanitetsoffiser i Bosnia i 1994 under Balkan-krigen, og 2014 fikk han Krigskorset med sverd for sin innsats i ålede evakueringen av flere hundre pasienter og pårørende fra det beskutte sykehuset i Gorazde.


Har reddet mange liv. Oberstløyntnant Kåre Emil Brændeland
er en høyt dekorert norsk sanitetsoffiser som har tjenestegjort i 
flere av verdens krigssoner (foto: Forsvaret
).

Mer informasjon om Øvelse Nord 2017:

Program og oversikt over foredrag

Pressekontakt under øvelsen:

Tor Dybdal-Holthe, 470 2 2428.