Gode resultater for Nord universitet i Studiebarometeret

Studentene ved Nord universitet er alt i alt like tilfreds med studiet sitt i 2020 som de var 2019. Dermed har universitetet bedre resultat enn gjennomsnittet av norske høgskoler og universiteter.

​På spørsmålet «Jeg er alt i alt fornøyd med studieprogrammet jeg går på» gir studentene en score på 4,1 på en skala fra én til fem. Det er et identisk resultat med 2019, da Nord universitet for første gang oppnådde så høy score.

–​ Tilbakemeldingene vi har fått fra studentene gjennom Studiebarometeret er svært gledelige for oss, sier prorektor for utdanning ved Nord universitet, Levi Gårseth-Nesbakk. ​​​

–​ Vi har lagt bak oss et år som har medført en ny undervisningssituasjon for både studenter og ansatte på grunn av pandemien. Studentene og de ansatte fortjener stor honnør for måten de har jobbet på.

Langsiktig arbeid med utdanningskvalitet

Studiebarometeret​ er delt inn i hoved​områder, og Nord universitet har bedre resultater enn sektoren på flere av dem, blant annet undervisning og læringsmiljø. Samtidig har universitetet forbedringspotensial innenfor organisering og informasjon om studieprogrammene.

–​ Vi har allerede startet et forbedringsarbeid på områder der det er nødvendig. Vi ser like fullt at vårt systematiske arbeid med utdanningskvalitet bærer frukter, noe som er en stor inspirasjon for vårt videre arbeid, sier Gårseth-Nesbakk. 

Han følger opp:

–​ Vi konstaterer at det jobbes godt med utdanningskvalitet i fagmiljøene. Innenfor Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ser vi en fantastisk utvikling de siste to årene. Mens resultatet var 3,7 i 2018, ble det forbedret til 4,1 i 2019 og endte på 4,3 i 2020. 

–​ ​​Når vi vet hvor viktig det er med gode lærere i kommunene, er det veldig stimulerende å se en så positiv utvikling. Dette illustrerer hvor attraktiv lærerutdanning Nord har klart å få på plass. 

Påvirket av koronasituasjonen

Ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er resultatene lavere i 2020 enn i 2019.

–​ Vi konstaterer at studentene blant annet gir tilbakemelding om at det faglige og sosiale læringsmiljøet har vært annerledes i 2020. Sykepleiestudiets beskaffenhet er på flere vis ulik de fleste studiene ved Nord universitet, blant annet fordi halvparten av studiet består av praksisopphold i arbeidslivet, med mindre kontakt med medstudenter i en usikker tid. Vi tror at dette er med på å forklare resultatene, sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk.

Studiebarometeret inneholder også spørsmål om hvordan studentene opplevde at studiehverdagen ble påvirket etter koronatiltakene 12. mars. Her svarer blant annet halvparten av studentene at omfanget av undervisning ble noe redusert, og åtte av ti at de ville ha lært enda mer hvis du kunne vært tilstede på studiestedet våren 2020.

–​ ​Vi vil benytte Studiebarometeret i fortsettelsen, og vil iverksette egne undersøkelser i tillegg. Ikke minst er det viktig å jobbe godt med studentenes helse og trivsel. Vi vet at studentene ønsker fellesskap med sine medstudenter, og har lagt til rette for dette så langt smittevernhensyn har tillatt det, sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk.​​
​​

Om Studiebarometeret


Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 70 000 studenter hver høst.

Deltakerne i undersøkelsen er studenter i tredje semester på bachelor- og masterutdanninger ved norske høyskoler og universiteter. 

Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.

Studiebarometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT. 

Kilde: www.studiebarometeret.no