Gode tilbakemeldinger på utviklingen ved Nord universitet

Statsrådene Henrik Asheim og Odd Emil Ingebrigtsen kommer med positive tilbakemeldinger etter besøket ved Nord universitet mandag 24. august.

​Under besøker orienterte Nord universitet forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen om status for utdanning og forskning, og om flere nye og strategisk viktige utviklingsprosjekter. 

Bakteppet er at historisk mange studenter har takket ja til studieplass, og at forskningen ved Nord universitet tar nye skritt i riktig retning. 

Statsrådene fikk også møte studenter ved to av fakultetene. 

Det første fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen​ gjorde hos studentene på havbruksdrift og ledelse var å gratulere med studieplass. For dette henger høyt, med hele fire søkere bak hver studieplass.

Møtte havbruksstudenter: Statsråd Odd Emil Ingebrigtsen gratulerte med studieplass.   

Statsråden sier at det blågrønne fokuset ved Nord universitet er veldig spennende. 

– Det ligger et enormt potensial i denne sektoren framover. Jeg er også glad for det nye kyst- og forskningsfartøyet som skal operere i nordområdene i samarbeid med Havforskningsinstituttet.

–​ Jeg opplever at Nord universitet er veldig relevant for både fiskeri og havbruk. Og det blir stadig viktigere framover, sier Ingebrigtsen.  

​Statsråd Asheim og KD jobber for Blått bygg

Det største utviklingsprosjektet er Blått bygg, som vil styrke flere satsningsområder ved Nord universitet, som marin økologi, genomikk og havbruk.

Nord universitet ønsker byggestart juni neste år. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister​ Henrik Asheim, som hadde sitt første besøk som statsråd ved Nord universitet mandag, kunne naturligvis ikke forskuttere penger foran statsbudsjettet til høsten. 

Men han er godt kjent med at Nord universitet er utålmodig med å komme i gang med Blått bygg. 

Spennende steinbitsatsing: Professor Mette Sørensen orienterer ved Mørkvedbukta forskningsstasjon.

– Det er gode grunner til at vi har støttet opp om blå-grønn satsing og fått satt i gang prosjektet. Det er min jobb å skaffe penger, men Stortinget bevilger. Men det er ikke noen motvilje fra min side. Jeg kan ikke love noe nå, men vi i Kunnskapsdepartementet (KD) jobber for det, sier Asheim. 

Nybygget på 8000 kvadratmeter vil både gi større plass og bedre standard for forsknings- og undervisningskvalitet ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), og frigjøre plass til Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH).

Statsråden, som også fikk møte lærerstudentene, sier han er veldig fornøyd med det Nord universitet har gjort for å utvikle kvalitet og forskningen over tid. 

– Det ser man resultater av nå. Det er kjempegøy med alt Nord universitet får til, og ikke minst at det er kommet så mange nye studenter. De gjør en kjempejobb, sier Asheim. 

​Statsråder besøkte NORDLAB

Nord universitet har opparbeidet seg høy kompetanse innen sikkerhet og beredskap, og står nå for den største praktiske beredskapsøvelsen i sektoren i Europa hvert år, under merkenavnet Øvelse Nord. 


NORDLAB vil på statsbudsjettet: Fra venstre seniorrådgiver Erlend Hagenes, rektor Hanne Solheim Hansen, fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, professor Odd Jarl Borch, forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og dekan Erlend Bullvåg.

​Fra Nord sin side ble det fremmet et ønske om at NORDLAB, som etter to år fortsatt er prosjektfinansiert, får en fast plass på statsbudsjettet. 

NORDLAB – er et beredskapsledelseslaboratorium ved Nord universitet, der fokus er på overvåkning og risikoanalyser knyttet til kommersiell aktivitet i nordområdene, samt undervisning, forskning og innovasjon knyttet til sikkerhet og beredskap.

​Fornøyd rektor

 Det var fantastisk at to ministre besøkte universitet på en dag. Vi fikk presentert hvordan de siste års innsats med å utvikle Nord universitet gir resultater, både med rekordmange nye studenter og økt forskning, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

– Det er virkelig motiverende med positive tilbakemeldinger fra vår eier. Jeg sitter igjen med at vi trygt kan jobbe videre med våre satsinger for å bli et enda bedre universitet.

Testet simulatorer: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (t. venstre) og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, fikk  prøve seg på simulatorene ved NORDLAB.