Godt rustet for et liv som sykepleier

– Som sykepleier får jeg muligheten til å hjelpe andre som trenger det. Det er en utdanning som gir mening og erfaring for livet!

Bjørn Henriksen
Jente sykepleier

Vi møter Elisabeth Knedahl på Mørkved, som er Nord universitets studiested i Bodø. Her er hun godt i gang med sitt siste studieår på sykepleierutdanninga.

Og Elisabeth snakker ivrig om utdanningen hun snart er ferdig med. Hun er veldig fornøyd med utdanningen og hun trekker frem studieopplegget som en viktig grunn til det.
 
– Studiet er lagt opp på en god måte som bidrar til at man lærer bedre. Det at studiet er oppstykket slik at en først lærer teori for så å dra i praksis, gir mer forståelse av den tilegnede teoretiske kunnskapen, sier hun.
 
Elisabeth flyttet opprinnelig til Bodø for å gå videregående skole, men valgte like godt å holde seg på samme plass for å ta utdanning til sykepleier. Hun forteller at studiestedet var perfekt med tanke på utdanning og bosituasjon, samtidig som hun trives veldig godt.
 
– Bodø er en fin studentby, samtidig som den ikke er for stor. Jeg har i løpet av mine år her begynt å bygge nettverk og blitt kjent med byen. Universitetet er fint plassert like utenfor sentrum og man får mer natur her enn andre plasser. Det er også mange flotte turområder i nærheten.


Lærerike praksisperioder

I sommerferien har Elisabeth jobbet på sykehjem. Hun føler at denne jobberfaringen i tillegg til praksisen i utdanninga har vært veldig lærerikt og viktig for studiet.
 
– Praksisen gjør at en må ut av komfortsonen og man lærer mye. Samtidig får man prøvd seg i flere ulike instanser, noe som gir erfaring for livet. Man må lære å ta egne valg og stole på dem ut ifra det man har lært, men heldigvis har man god oppfølging i tillegg.
 
Elisabeth har alltid likt å vise omsorg for andre, så da hun skulle velge utdanning var valget ganske enkelt.
 
– Det å jobbe med mennesker og hjelpe de som trenger det er noe jeg alltid har hatt lyst til, sier hun.

Sykepleie

Sikret jobb med sykepleierutdanning

Studenten forteller at sykepleiere er kraftig etterspurt i samfunnet, og at det er en viktig utdanning hvor man får muligheten til å være til hjelp for andre.
 
Akkurat nå mangler det rundt 5000 sykepleiere for å dekke dagens behov i Norge. Et behov som kommer til å stige fremover.
 
– Jeg vil gjerne anbefale utdanningen da det er stor etterspørsel etter sykepleiere i Norge. Man er så og si sikret jobb og blir ofte «headhuntet». I tillegg har man en jobb som er varierende og utfordrende. Man får også muligheten til å hjelpe andre og bidra i samfunnet, sier Elisabeth.


Samhold og godt studiemiljø

Hun trekker også frem samholdet og det gode studiemiljøet på universitetet som en viktig faktor og mener dette skaper bedre motivasjon for å gjøre det bra.
 
Elisabeth angrer ikke på at hun tok utdanningen nettopp ved Nord universitet. Hun føler de gode faglærerne her, samt de mange lærerike praksisperiodene, har forberedt henne godt til arbeidslivet. Nå gleder hun seg bare til å komme i gang med å jobbe.
 
– Det blir utrolig spennende å prøve seg selv og stole på egne instinkter uten at en praksislærer følger med. Det å ta egne beslutninger ut ifra det man har lært er god læring. 


Bjørn Henriksen

Student

Navn: Elisabeth Knedahl

Alder: 23 år

Studerer: Sykepleie

Studiested: Bodø


Sykepleierutdanning:

Studiepoeng: 180
Studiested: Bodø, Levanger, Namsos, Vesterålen, Mo i Rana
Organisering: Heltid eller deltid samlingsbasert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav eller realkompetanse. 

Du må ha:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)
Sykepleiere arbeider med friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser. Sykepleiestudiet er spennende og utfordrende, og du kan arbeide i alle deler av helsetjenesten. Det er svært gode jobbmuligheter for sykepleiere, både i Norge og i utlandet.


>> Se våre sykepleierutdanninger.