Gratis studietur til Babson College

Nå kan studenter ved Nord universitet søke om å få delta på tur til verdens beste entreprenørskapsskole.

​InSpir-prosjektet ved SPIR Idélab på Nord universitet har nå åpnet for at studenter som har en forretningsidé de ønsker å utforske mer, eller driver en bedrift som de ønsker å ta et steg videre, kan søke om å få delta på studietur til Babson College i Boston, USA

Babson College er rangert som nummer én i verden innen entreprenørskap. Studieturen varer fra 6. april til 12. april 2019.

– Dette er en helt unik mulighet for studenter som ønsker å kombinere studiehverdagen med gründertilværelsen. Vi har før hatt med flere grupper med studenter til Babson College, og mange av dem er i dag sin egen sjef, og tjener sine penger på ideen de tok med seg til USA, sier Tom Steffensen i Kunnskapsparken Bodø, som er prosjektleder i InSpir.

Oppdrett og velferd

To av studentene Steffensen sikter til er Lars Berg-Hansen som driver selskapet NorseAqua og Johanne Viksaas bak selskapet MinMemoria. 

– Lars er vokst opp i en oppdrettsfamilie, men ville starte noe helt eget. Han har i dag 14 fast ansatte i selskapet, og selskapet er etablert i hjemkommunen Bindal helt sør i Nordland, hvor de produserer ulikt utstyr til oppdrettsselskaper nasjonalt og internasjonalt. 

– Johanne på sin side hadde en idé om en app som kunne være til hjelp både for pleietrengende, pårørende og ansatte ved institusjoner, og har i dag tre ansatte i selskapet og har lyktes med å hente inn investorkapital. Mottakelsen til appen Memoria har vært svært god, sier Steffensen.

Trenger flere gründere

Klikk her for å endre bildet
Bli med til Boston: Tilbakemeldingene fra studentene som har deltatt på tidligere Babson-opphold har vært veldig gode. Arkivfoto: Tom Steffensen
For studentene som kommer gjennom nåløyet og blir plukket ut til å få delta på studieturen, er de eneste kostnadene de må tenke på visum (14 dollar) og maten de skal spise. 

Reise-, oppholds-, transport- og undervisningskostnader dekkes av prosjektet InSpir som er finansiert av Innovasjon Norge, Nord universitet og Handelshøgskolen Nord.

– Studietiden er en unik mulighet for å utforske muligheten for å starte egen bedrift, og mange har lyktes godt ved å starte bedrift i studietiden og ha det som sitt levebrød i dag. Ingenting gleder oss mer enn å se unge gründere lykkes med sin satsing, sier Maiken Johnsen, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.   

Kriteriene for å søke om delta er:

• Søker er registrert som student på Nord universitet
• Søker har en forretningsidé han/hun ønsker å utforske, eller driver en bedrift som skal ta nye steg.
• Maks to personer kan søke om delta sammen, på samme idé eller etablerte bedrift.
• Søker må oppfylle kravene om å søke visum i USA.
• Søker må være tilgjengelig for å delta på studieturen fra 6. april – 12. april 2019.

Søknadsfrist er 19. februar 2019.
Søknadsskjema som sendes per e-post til ts@kpb.no finner du her: 
Soknadsskjema-studietur-Boston-2019.docx