Grønn innovasjon fikk pris for beste publisering fra Økonomisk forskningsfond

Siri Jakobsen og Tommy H. Clausen fikk prisen for sin artikkel: Innovating for a greener future: the direct and indirect effects of firms' environmental objectives on the innovation process som ble publisert i tidsskriftet Journal of Cleaner Production i 2015.

Artikkelforfatterne, som begge er fra Nord universitet, Handelshøgskolen, har undersøkt hva som påvirker miljøvennlig innovasjon for bedrifter. Noen bedrifter jobber med mer miljøvennlige produkter, mens andre jobber med mer miljøvennlige produksjonsprosesser.

- Miljøvennlig innovasjon er utvikling som gir bedre alternativer enn eksisterende prosesser eller produkter, forklarte Jakobsen.

Som fortsatte med at reguleringer og incentiver fra offentlige myndigheter blir viktige, for at ikke bedriftene skal ta hele regningen med grønn innovasjon.

- Bare se på eksempelet med el-biler i Norge, hvor Norge står for hele 35 % av el-bilsalget i hele Nord-Europa.

- Det er ikke nok å bare være grønn. Det grønne må kobles til noe annet som et produkt fortalte Jakobsen. Både bedrifter og myndigheter må også være klar over at grønn innovasjon kan være krevende, understreket Jakobsen.
Studien som Jakobsen og Clausen har gjort omfatter norske bedrifter med over ti ansatte.

Fra og med 2012 har Økonomisk Forskningsfond delt ut en årlig pris for beste publisering, og denne presenteres på donatormøtet påfølgende år. I år har Stiftelsen Økonomisk forskningsfond i styremøtet 10. mai 2016 vedtatt å tildele «Pris for beste publisering 2015» til Siri Jakobsen og Tommy H. Clausen for artikkelen Innovating for a greener future: the direct and indirect effects of firms' environmental objectives on the innovation process.

Vil du lese hele artikkelen: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261500743X

ØFF er et fond til fremme av næringslivsrettet forskning i Nord-Norge som ble etablert 27. august 1985. Grunnkapitalen er på ca. 8,2 mill. kroner, og er gitt av 34 donatorer innen næringsliv, finansinstitusjoner og kommuner/fylkeskommune. Avkastning av pengene brukes til forskning, og fondet har siden oppstart delt ut omkring 11 millioner kroner til forskning.

Fondets formål er å støtte økonomisk forskning, næringslivsrettet økonomisk forskning, kompetansebygging og rekruttering i Nord-Norge, spesielt i tilknytning til Nord universitet, Handelshøgskolen. Det blir lagt vekt på landsdelens spesielle næringsmessige forutsetninger og problemer.