Håndplukket til samisk læreplangruppe

Utdanningsdirektoratet er i full gang med å fornye læreplanene for alle fag i grunnskolen. Universitetslektor Sandra Nystø Ráhka ved Nord universitet får en sentral rolle med ny læreplan i samisk som andrespråk.

Klikk her for å endre bildetHåndplukket til Udirs læreplangruppe: Universitetslektor Sandra Maria Nystø Ráhka vil frem til januar 2019 jobbe med å fornye læreplan for Samisk 2, på vegne av Utdanningsdirektoratet. Foto: privat.

I 2020 skal helt nye læreplaner tas i bruk i alle fag i grunnskolen. Arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet ble innledet av Utdanningsdirektoratet (Udir) i 2017, og de nye læreplanene skal tas i bruk i 2020.

For få dager siden satte Udir sammen gruppene som skal jobbe med de ulike læreplanene. Gruppene er satt sammen av både lærere og representanter fra universitet- og høyskolesektoren, og fagpersoner med annen relevant kompetanse.

Fra juni 2018 til januar 2019

Universitetslektor Sandra Maria Nystø Ráhka ved Nord universitets Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag er håndplukket til å jobbe med ny læreplan i Sámegiella 2 / Samisk 2.

Nystø Ráhka jobber med de lulesamiske studiene ved Nord universitet. Til høsten skal hun undervise i den nyetablerte sør- og lulesamiske grunnskolelærerutdanningen og bachelorstudiet i lulesamisk.

– Jeg er takknemlig for at jeg har fått muligheten til å bidra i et så viktig arbeid, og ser frem til å lage nye læreplaner sammen med de andre dyktige fagfolkene i læreplangruppen for samisk som andrespråk, sier Nystø Ráhka, som i 2013 ble en av de to første i verden med bachelor i lulesamisk språk.

Nord universitet med nasjonalt ansvar

Nord universitet har for øvrig det nasjonale ansvaret for samisk grunnskolelærerutdanning i sør -og lulesamisk.

– Vi har et godt faglig miljø innenfor samisk språk og kultur, og jeg er svært glad for at vi får bidra i den nasjonale gruppen, sier faggruppeleder Morten E. Edvardsen.

Arbeidet med å utvikle nye læreplaner vil foregå i perioden juni 2018 til januar 2019.

Se alle læreplangruppene her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/lareplangruppene/

Samisk lærerutdanning

Fra høsten 2018 starter Nord universitet opp sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning i henholdsvis Levanger og Bodø.

Dette er en femårig masterutdanning for 1.-7. trinn.

 Kontaktperson