Håndtering av påviste smittetilfeller ved Nord universitet

En ansatt i Bodø, en ansatt i Mo i Rana og en student tilknyttet et samlingsbasert studium i Bodø, har testet positivt for covid-19.

​​​​​​​​​De tre som har fått påvist smitte er i isolasjon. Nærkontakter av disse er kartlagt av lokal smittevernmyndighet og har fått direkte informasjon om hva de skal gjøre. Studenten har ikke vært på samling i perioden vedkommende har vært smittet, og er ivaretatt av smittevernmyndighetene i sin hjemkommune.

Håndtering av smittetilfellene

Lokal smittevernmyndighet har ansvaret for å kartlegge nærkontakter, og har i alle tre tilfellene kontaktet disse. De som er definert som nærkontakter av smittetilfellene har fått direkte informasjon fra lokale smittevernmyndigheter, og nødvendige tiltak er iverksatt.

Det betyr at de​ som ikke har blitt kontaktet av smittevernmyndighetene, ikke anses som nærkontakter til de som har fått påvist smitte.

Nord universitet har tett dialog med de lokale smittevernmyndighetene, og gjør til enhver tid de tiltak som er nødvendige for å begrense smitte.

I utgangspunktet er helseopplysninger knyttet til enkeltansatte personsensitiv informasjon. Derfor går universitetet ikke ut med informasjon som er med på å identifisere enkeltpersoner. I den grad det anses som nødvendig, vil vi gi mer informasjon om saken.

De fleste ansatte skal møte på jobb som normalt

Nord universitet setter studenters og ansattes helse først, og bidrar i den nasjonale dugnaden for å hindre smittespredning. Vi overvåker smittesituasjonen kontinuerlig, og våre tiltak er tilpasset den til enhver tid gjeldende situasjon.

Smittesituasjonen i Norge er i endring, og vi ser en økning i antall smittetilfeller nasjonalt og lokalt. Dersom det blir behov for skjerpede tiltak framover for å begrense smitte, så vil nye tiltak innføres. Da vil alle ansatte og studenter få utfyllende informasjon om dette.

Ansatte møter på jobb som normalt. Unntak kan gjøres for ansatte i risikogruppen og ansatte som er avhengig av kollektivtransport.

Spesielt for studenter og ansatte ​i Bodø

Som følge av innstramminger i smitteverntiltak, reduserer nå bussene i Bodø antall passasjerer på avgangene. Dette får konsekvenser for kapasiteten på bussene til og fra campus i Mørkved.

Nordland fylkeskommune oppfordrer alle passasjerer om å se på mulighetene for alternativ transport, slik at reisende med samfunnskritiske jobber og skoleelever kan bli prioritert.

Ansatte i Bodø som er avhengig av å bruke kollektivtransport til og fra jobb, oppfordres til å ha hjemmekontor såfremt de ikke har arbeidsoppgaver som krever oppmøte på campus. 

Undervisning vil gå som normalt, og ordinære oppmøte- og avslutningstidspunkt opprettholdes.

Merk at studenter som er avhengig av kollektivtransport for å møte på undervisning eller praksis, bes beregne god tid og vurdere avganger utenfor rushtiden. Studenter som blir forhindret fra å møte på obligatorisk undervisning eller praksis, må kontakte sin studieveileder.

Vi oppfordrer alle studenter og ansatte om å følge de generelle smittevernrådene:

  1. Husk god hånd- og hostehygiene
  2. Hold 1 meters avstand
  3. Hold deg hjemme hvis du er syk
  4. Har du symptomer på covid-19, bør du teste deg​