Hedret på akademisk årsfest

Akademisk årsfest hedrer alle som har tatt doktorgrad ved Nord universitet i løpet av det foregående år. Samtidig blir det delt ut tre priser hver på 50 000 kroner.

​​​​​​​22. september ble Akademisk årsfest avholdt i Stormen kulturhus i Bodø. Med pomp og prakt ble samtlige doktorgradskandidater fra foregående år hedret. I tillegg ble det delt ut tre høythengende priser, hver på 50 000 kroner:


Pris for forskning og innovasjon: Anatoli Bourmistrov​

Fakultet: Handelshøgskolen
Faggruppe: MACE (Management and Accounting for organizational adaptation in Changing Environments)

Juryens begrunnelse: Kandidaten og hans faggruppe oppfyller alle kriteriene i utlysningen med god margin. Forskning og formidling presenteres fagfellevurderte tidsskrifter med høy akademisk status samtidig som den populærvitenskapelige formidlingen blir godt ivaretatt. MACE arbeider også aktivt for å utvikle ny k​ompetanse. Gruppen oppnår gode evalueringer for sitt arbeid, og har i 2019-2020 fått ekstern finansiering på 44 millioner kroner. Av disse er det  flere store prosjekter. MACE forskningsgruppe bidrar aktivt til ph.d.- programmet ved HHN, og tiltrekker seg ph.d.-kandidater blant annet gjennom internasjonalt samarbeid. 

Pris for læringsmiljø – Elena Dybtsyna​

Fakultet: Handelshøgskolen 
Faggruppe: MACE

Juryens begrunnelse:
 Kandidaten og hennes faggruppe utmerker seg på flere måter i sitt engasjement og profesjonalitet i å bygge et godt læringsmiljø for de studenter hun er ansvarlig for, samtidig som hun har et kontinuerlig fokus på forbedring av kvaliteten. Hun har utvist en særskilt fleksibilitet og nytenkning i den komplekse undervisningssituasjonen som oppstod våren 2020  der det ble et stort behov for tilrettelegging. Våren 2020 sørget hun for en dyktig gjennomføring av Nordens største studentkonferanse om Nordområdene, High North Dialogue (HND), med studenter fra hele verden samlet i det digitale rom. Hennes innovative bruk av nye læringsmetoder og teknologi har over tid gitt godt samsvar mellom læringsutbytte, undervisningsmetode, vurderingsform og gjennomstrømming.  

Formidlingsprisen – Guro Strøm Solli​

Fakultet: Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Faggruppe: KIF (Kroppsøving, idrett og friluftsliv)
 
Juryens begrunnelse: Kandidaten har i løpet av sin doktorgradsperiode, som avsluttes med disputas høsten 2020, formidlet sitt forskningsarbeid på en profesjonell  måte. Hennes forsking og formidling får betydelig oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt gjennom forskningsarbeid knyttet til den verdensberømte skiløperen Marit Bjørgen. Kandidaten bruker ulike former for formidling, avhengig av målgruppe. Dette omfatter alt fra internasjonale tidsskrifter, bøker, vitenskapelige og   populærvitenskapelige foredrag og artikler, til medieoppslag og intervju. Således når hun ut til mange, samtidig som hun profilerer Nord universitet og faggruppen på en profesjonell måte.

Klikk her for å endre bildet
Formidlingsprisen: Overrekkelse av formidlingsprisen til Guro Strøm Solli. Prisutdeler er prorektor forskning og utvikling Reid Hole.​ Foto: Tina Bringslimark.

Oversikt over doktorgradskandidatene:​

Ph.d. i akvatisk biovitenskap:
Maja Karoline Hatlebakk
Arseny Dubin
 
Ph.d. i sosiologi:
Anne Kamilla Lund
Maja Nilssen
Ann-Torill Tørrisplass
Julia Olsen 

Ph.d. i bedriftsøkonomi:
Petter Gullmark
Hanne Stokvik
Tadeu Fernando Nogueira
Anastasiya Henk
Veronika Vakulenko
Lars Hovdan Molden
Sudip Kranti Tiwari
Vu Le Tran 
 
Ph.d. i studier av profesjonspraksis:
Katji Katarina Birgitta Hillev Lindberg
Marit Synnøve Krogtoft
Lisbeth Drejer Dybro
Bente Borthne Hvidsten
Andreas Ribe-Nyhus
 
Dr. Philos
Vidar Andersen
Gudmund Grønhaug