Henter energi fra berget under campus

Nord universitet og Statsbygg vil i løpet av 2023 etablere en ny energisentral basert på bergvarme i Bodø. Slik skal Nord dekke mesteparten av sitt eget energibehov til oppvarming.

​​​​​​​​​​​​​​​Nord universitet​ campus Bodø forbruker i dag rundt 3,3 millioner kilowattimer årlig til oppvarming.    I mars starter arbeidet med å bore det som skal bli en ny brønnpark og en ny energisentral.

Egenprodusert energi er beregnet til rundt 2 millioner kilowattimer årlig. Samlet skal det nye anlegget gjennom ENØK-effekter og leveranser til oppvarming og kjøling, bidra til en reduksjon på 3 millioner kilowattimer årlig på campus.​

Klar: Eiendomssjef Tomm Sandmoe ved Nord universitet står i området hvor det skal graves hull. Arbeidet starter i løpet av uke 11, det vil si 13. – 17. mars. Foto: Lise Fagerbakk

​​​​​​​Pilotprosjekt

– Statsbygg og Nord universitet er glade for å ta et stort steg i retning av en bærekraftig energiløsning. Vi vil med valgte løsning spare strømnettet og produsere mye av vårt eget forbruk. Vi har beregnet at årlig besparelse utgjør det årlige strømforbruket til rundt 150 eneboliger, sier eiendomssjef Tomm Sandmoe ved Nord universitet.

Statsbygg er byggherre for det som betegnes som et pilotprosjekt.

– Statsbygg har skrevet kontrakt med AF Energi AS om byggingen. AF Energi AS er nå i gang med å detaljplanlegge arbeidet. Da ser de blant annet på hvor mange hull vi må bore for å få tilstrekkelig bergvarme, forteller han.

Minister: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe var tidligere i år på besøk ved campus Bodø og fikk der informasjon om både energisentralen og den pågående byggingen av Blått bygg. Her sammen med miljørådgiver Mathilde Moe Strand, avdelingsingeniør Vebjørn Hunstad (prosjektleder energiløsningen​​​), Borten Moe og senioringeniør Veronika Wiik (​prosjektleder Blått bygg). Foto: Lise Fagerbakk​

70 millioner kroner

Universitetet har i dag elkjeler, og kjøles gjennom tørrkjølere over tak. Nord får nå en samlet energiløsning med bergvarme, varmepumper og kjølemaskiner for varme og kjøling av eksisterende bygningsmasse. Dette inkluderer nye Blått bygg​, som er under bygging og etter planen står ferdig i juni 2024.

Det planlegges boret rundt ca 65 ​hull på rundt 300 meters dybde. Det vil si at AF Energi AS totalt skal bore rundt 15.600 meter.

Arbeidet vil bli koordinert med byggingen av Blått bygg.

– Arbeidet starter i løpet av uke 11 og entreprenør skal ved undervisningstart i august være ferdig med alt utearbeidet. Dette innebærer graving, igjenfylling, reasfaltering og at vi skal gjøre det fint til studiestart. Dette er et ufravikelig mål. Innen årsskiftet 2023/2024 skal anlegget være komplett, sier Sandmoe.

Kostnadsrammen for hele prosjektet er 70 millioner kroner.​​

Statsbygg

Statsbygg leder en rekke av landets største og mest komplekse byggeprosjekter. Til enhver tid har Statsbygg over 100 prosjekter gående.

​Røttene går helt tilbake til Eidsvoll og 1814. Slik sett er det passende at Eidsvollsbygningen i dag er en av de mange kjente og kjære eiendommene Statsbygg forvalter. Det finnes over 2.300 bygninger i Norge og utlandet i porteføljen.

Som statens rådgiver i bygge- og eiendomssaker har Statsbygg lang erfaring med og kompetanse på energieffektivisering. Det jobbes fortløpende med å vurdere og implementere tiltak.

Den nye brønnparken ved campus Bodø er en del av Statsbyggs satsing på bærekraftige og mer miljøvennlige energikilder. Det skal fase ut elektrisitet for oppvarming, og fase ut takvifter for kjøling.

Her kan du lese mer om Statens eide og leide lokaler!​​