Hilde hyller masterutdanningen i praktisk kunnskap

– Dette er en master til stor inspirasjon og som jeg nyter godt av umiddelbart i min arbeidshverdag, sier Hilde Lengali.

49-åringen fra Røyken jobber som daglig leder for Steinerskolenes Foreldreforbund i Oslo. Frem til 2014 hadde hun imidlertid hjemmeadresse i Bodø, hvor hun bodde i tolv år. 

Nå er hun tilbake – i alle fall i perioder – som student på det samlingsbaserte masterprogrammet i praktisk kunnskap ved Nord universitet.

Et studium med stor praktisk nytte

– Jeg valgte Nord universitet fordi jeg vet at universitetet har et bredt forskningsmiljø innen feltet profesjonspraksis. 

Hun opplever at fagtilbudet har stor praktisk nytte i sitt eget arbeid med foreldre- og skolesamarbeid.

– Jeg jobber i et felt der det finnes lite teoretisk kunnskap. Det at mitt studieprogram knytter teorien opp mot praktisk kunnskap er fantastisk. Det er ingen andre steder jeg kan studere mitt felt så grundig, og jeg kan bruke så mye av det jeg lærer direkte i arbeidshverdagen min, sier hun.

Sikter mot en doktorgrad

Etter fullført mastergrad har Lengali ambisjoner om å søke seg inn på ph.d.-utdanningen i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet. Denne utdanningen er for tiden under revidering av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT). 

– Jeg håper naturligvis at Nord universitet beholder dette ph.d.-programmet. Jeg har veldig lyst til å forske på hva det er som gjør at barn har det bra i skolen. 

– Dette er et tema som er viktig for mange, men det finnes lite forskning på det. At det finnes et senter som Senter for praktisk kunnskap, som kan utvikle forskning som dette, er så viktig, sier Lengali. 

Sterkt engasjement for Nord

Masterstudenten har et glødende engasjement både for doktorgradsutdanningen og Nord universitet, samt for mastergradsutdanningen hun selv er i gang med. Hun forsøker derfor å få enda flere til å få øynene opp for mange av de gode kvalitetene universitetet har.

Nylig forfattet hun et innlegg som ble publisert i Morgenbladet, der hun blant annet uttrykker følgende:

«Jeg er imponert over kvaliteten på dette studiet. (…) Jeg gleder meg over kunnskapsrike og engasjerende forelesere og jeg gleder meg over måten universitetet har lagt opp studiet».

– Nord universitet er viktig for å utvikle lokalsamfunnene i Trøndelag og Nord-Norge. Vi trenger at folk bor i og utvikler lokalsamfunnene våre over hele landet, og at det finnes ressurser der. 

– Distriktene dreier seg ikke lengre bare om primærnæringer. Og skal vi lykkes med å få til utvikling i distriktene er vi avhengige av at lokale næringer kan skaffe seg kompetanse, sier Lengali. 

Master i praktisk kunnskap

​Studiepoeng:
​120
​Studiested:
​Bodø
​Organisering:
​Deltid


Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot yrkes- og profesjonsutøvelse i vid forstand, herunder kunst- og kulturfag. Ved å ta utgangspunkt i erfarne praksisutøverens erfaring, bruker vi ressurser fra flere fagfelter (filosofi, psykologi, samfunnsfag, antropologi m. fl.) for å granske aktuelle problemstillinger for dagens yrkesutøvere og praksisfelter. 

>> Les mer om utdanningen her.