Historisk disputas i Steinkjer

Universitetslektor Lars Hovdan Molden ved Handelshøgskolen ble den aller første fra Nord universitet til å gjennomføre en disputas i Steinkjer.

Klikk her for å endre bildet
Digital disputas: Opponentene professor Ari Jantunen (Lappeenranta-Lahti University of Technology, Finland) og D.sc Taina Eriksson (University of Turku, Finland) deltok via Teams. Foto: Marianne Steinmo.
Digitale disputaser er de siste månedene blitt normen i et akademia i koronatid. Sånn sett skilte ikke gårsdagens disputas ved Nord universitet seg ut fra øvrige disputaser for tiden. Likevel ble denne av det helt spesielle slaget.

For selv om disputasen var digital, foregikk selve gjennomføringen fysisk i lokalene ved Nord universitet i Steinkjer. Med det ble Lars Hovdan Molden historisk i Nord-sammenheng.

– Det er klart at det gjorde dagen ekstra spesiell for min del. Dekan Erlend Bullvåg sier han er opptatt av at fakultetet skal være en pioner på å dyrke fram stipendiater også utenfor moderskipet Bodø. Så langt har vi hatt fire disputaser i Mo i Rana og nå denne i Steinkjer. Det har vært veldig hyggelig å være med på, sier Molden.

– Samtidig skulle jeg gjerne hatt en fullsatt sal, da jeg vet at det gir meg utrolig mye energi. I stedet fikk vi lov til å ha kun tjue stykker til stede i auditoriet som rommer rundt 250 mennesker. De fikk i alle fall god plass da, sier han og ler. ​

Bedrifters evne og vilje til omstilling

I sin avhandling har Molden sett på hva det er som gjør at noen bedrifter er i stand til å fornye seg, mens andre bukker under i tider med store endringer. En problemstilling som har fått ekstra aktualitet nettopp i tiden vi nå er inne i med en pandemi. 

Suksessfaktoren er ifølge Molden en oppskrift bestående av hovedsakelig tre ingredienser: sensing, seizing and reconfiguring. Eller med andre ord: evne til å fange opp at endringer skjer, ha en systematisk tilnærming til hvilke prioriteringer man skal gjøre og deretter ha evne og vilje til omstilling.  

I løpet av tre intense timer ble Molden utfordret til å svare på en lang rekke krevende spørsmål fra opponentene som ifølge doktoranden var uhyre godt forberedt. 

– Du kan aldri vite hva som møter deg av spørsmål når du skal forsvare din avhandling. Men jeg opplevde at komiteen var ekstremt interessert i det jeg har forsket på. 

– Jeg føler også at jeg lyktes med å kommunisere ut noe som er krevende å forstå på en enkel måte, og fikk også positive tilbakemeldinger på det. Så jeg er veldig stolt og fornøyd, sier Molden. ​

De gode hjelperne

Klikk her for å endre bildet
Stolt og fornøyd: En lettet og glad Lars Hovdan Molden etter vel gjennomført disputas. Nå kan han kalle seg doktor. Foto: Marianne Steinmo.
Om det var få til stede i salen, var det desto flere som fulgte begivenheten digitalt. Hele 270 mennesker logget seg på direkteoverføringen for å ta del i disputasen. 

– For meg har det vært et privilegium å få snakke til så mange om det jeg brenner så sterkt for.

Det å ta en ph.d. er ikke noe man gjør alene, mener Lars. Han trekker selv frem et stort nettverk av kolleger, venner og gode støttespillere på universitetet. 

– Særlig er jo familien en utrolig viktig del av dette som holder ut med mitt snevre fokus og alle nettene med jobbing, ler han. 

Han trekker også fram sin veileder, professor Tommy H. Clausen, som en bauta i tilværelsen.

– Han har fått omtrent to tusen mail fra meg siden vi startet prosjektet, og han har dyttet kvaliteten på arbeidet mitt mye lengre enn jeg trodde var mulig. 

Komiteen legger i bedømmelsen sin vekt på at avhandlingen og forsvaret holder høy internasjonal kvalitet og Molden mener han har hatt særlig nytte av sine to forskningsopphold ved University of Wisconsin-Madison på henholdsvis Fulbright og NORAM stipend. 

– Det er krevende og veldig lærerikt å bryte ideer mot internasjonale toppmiljøer og det har nok presset meg til å jobbe litt hardere enn jeg ellers ville gjort, reflekterer Molden. 

Et langt doktorgradsløp er dermed over. Da er det naturlig å spørre: hva nå, doktor Molden?

– Jeg håper og tror at det snart vil åpne seg muligheter for å få en fast stilling som førsteamanuensis ved Nord universitet. Selv har jeg i alle fall et virkelig langt perspektiv på meg og min karriere videre i Nord. 

– Vi har så mye spennende på gang, både i samarbeid mellom campusene og mellom fagmiljøene her i InnoCamp. Jeg er involvert i mange forskningssøknader og nye prosjekter, og vi utvikler og skalerer opp flere utdanningstilbud innen digitalisering.​ I tillegg er det tre dyktige stipendiater i løypa bak meg på Steinkjer, så vi satser på Da Capo om ikke lenge.​

Stor tro på Nord universitet i fremtiden

– Jeg mener Nord universitet er spesielt godt rustet til å lede an i det som kommer til å bli en ny universitetsmodell i årene fremover. 

– ​Vi har flere fortrinn, både i form av vår desentraliserte struktur, vår kompetanse når det kommer til kommunikasjon og digitale hjelpemidler og ikke minst vår tette kontakt med næringslivet og offentlig sektor, sier en optimistisk doktor Lars Hovdan Molden. ​


Gratulasjoner i kø

Etter disputasen har gratulasjonene strømmet på til den nybakte doktoren. Deriblant denne fra en av opponentene, professor Ari Jantunen (Lappeenranta-Lahti University of Technology, Finland)​:

“I would like to thank first Tommy for the invitation into the evaluation committee, Taina and Einar for the nice collaboration and especially Lars about the interesting dissertation and inspiring discussion today. It has been a pleasure and an honor to have been involved with this process. Lars, your enthusiasm and devotion corresponds to that how Aleksandr Pushkin describes the poet’s work in a poem titled “Autumn”.  

A fragment from a poem “Autumn”:

 “And in my head thoughts spring into existence,
and rhymes dance out to meet them, and the hand
stretches toward the pen, the pen to paper,
and verse comes unimpeded pouring out.
So a ship, motionless in motionless water,
lies dreaming, then suddenly the sailors race
and climb aloft, wind swells the sails, the vessel
moves slowly out, bow cutting through billows,
and sails away. Where shall we sail to ...?”
 
Aleksandr Pushkin (translated by Peter France)
 
Lars, you are now also officially a full member of academic community and captain of your own boat. There are still some unexplored places in the oceans of knowledge for you to discover. Now it is time to hoist up the sails. Congratulations!”
 
All the best,
 
Ari​

 Kontaktperson