Hjernetrening virker mot depresjon

Glem lykkepiller: Regelmessig hjernetrening hjemme i din egen stue har effekt mot depresjon, viser forskning ved Nord universitet.   

Bente Nordtug er førsteamanuensis i helsevitenskap ved Nord universitet. Foto Bjørnar Olav Leknes.

Studien med disse oppløftende resultatene ble gjennomført høsten 2016 av Nord universitet i samarbeid med hjerneforsker  Svetla Velikova (Smartbrain AS Oslo -Brussel).

Metoden studien viser til kalles for positiv guidet imaginær trening.

- Guidet positiv imaginær trening er ansett som en effektiv metode i moderne kognitiv psykoterapi.

- Metoden har vist seg å ha positive utfall på fobier, depresjon, angst, grad av optimisme og forbedring av relasjonelle forhold hos pasientene, sier prosjektleder, førsteamanuensis Bente Nordtug ved Nord universitet.

Brukte spørreskjema og målte hjerneaktivitet

- Både internasjonalt anerkjente spørreskjema og elektriske målinger av hjerneaktiviteten med EEG (elektro-encephalografiske målinger) ble brukt. Data målt før oppstart ble sammenlignet med data etter tre måneders trening, sier Nordtug. 

- Formålet med denne studien var å få kunnskap om kurs i positiv imaginær treningsteknikk hadde helsemessig effekt på kursdeltakerne etter at de hadde praktisert metoden på egen hand uten veiledning - altså når den ikke ble ledet av en psykoterapeut, forklarer Nordtug.

Potensial for å behandle depresjon

- Vi kan konkludere med at denne treningsmetoden kan være nyttig for emosjonell selvregulering hos friske, og at den har potensiale for å behandle former for sub-klinisk depresjon, sier Nordtug. 

Slik foregår hjernetrening

- Guidet imaginær trening kan ta utgangs punkt i  viktige hendelser eller situasjoner for den det gjelder. Den som utøver treningen vil endre eller påvirke noe inni seg selv.

- En ser for seg den aktuelle hendelsen eller situasjonen i dyp avslappet tilstand, og bruker ulike indre kognitive teknikker for å påvirke sin egen hjerne i forhold til hendelsen eller situasjonen.

- Å bruke kognitiv teknikk vil for eksempel si at en ser for seg en tidligere vond situasjon og tenker seg et annet forløp der hendelsen endres til noe positivt.

- Det kan også være at en ser for seg hvordan en aktuell situasjon skal bli til en god opplevelse, sier Nordtug.

Invitert til studien via Facebook

Tretti friske personer i Norge ble invitert via Facebook til å delta i studien.

Først deltok de i et to dagers kurs for å lære seg teknikker for positiv imaginær treningsmetode, og siden trente de regelmessig hjemme. Etter tre måneder gjennomgikk de teknikkene på nytt.

Mer tilfredse og effektive

- Det viste seg at 22 personer var nær ved å utvikle depresjon ved oppstart. Etter treningsperioden viste analysene av spørreskjemaene at de depressive symptomene mindre fremtredende.

- Dessuten var de mer tilfredse med sine liv og evaluerte seg selv som mer effektive, forklarer forskeren. 

Positiv endring ses i hjernen

Disse dataene ble så sett i sammenheng med EEG målingene.

- Det interessante er at både funnene fra spørreskemaene og målingene fra EEG stemmer overens slik at positive endringer faktisk kan ses på bilder fra hjernens aktivitet, sier Nordtug.

Hun opplyser at dette er den første studien der en måler endringer i hjernen etter endt treningsperiode med denne metoden.

- Målingene viser at det har skjedd fysiologiske endringer i aktivitet i deler av hjernen som har betydning for personenes følelser og mentale helse, i følge Nordtug. 

Les studien her
Forskningsartikkel om hjernetrening