Holder studiestedene åpne for studentene

Fra mandag 9. november strammer Nord universitet inn smitteverntiltakene. Det påvirker gjennomføring av undervisning og eksamen ved alle våre studiesteder.

​​​​​​​Smittesituasjonen i Norge er i endring, og antallet smittetilfeller nasjonalt og lokalt er økende. I tråd med nye nasjonale innstramminger, innfører nå Nord universitet skjerpede tiltak for å begrense smitte.

Studentene bes spesielt merke seg endringene innen gjennomføring av eksamen, og må følge med i Canvas for mer informasjon. Der vil fakultetene informere sine studenter om hvordan eksamen og undervisning gjennomføres i det enkelte emne.

– Målsettingen med de nye tiltakene er å bidra til å redusere smittespredningen i samfunnet, samtidig som vi best mulig skal sikre studentenes studieprogresjon. Vi legger til rette for at studentene fortsatt skal kunne benytte fasilitetene på studiestedene. Samtidig iverksetter vi flere tiltak for å ivareta studenter som ikke kan eller bør møte på fysisk undervisning eller på skoleeksamen, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

For å skape rom for studentene på studiestedene og på kollektivtransport – og bidra til at færre mennesker møtes – oppfordres flest mulig av de ansatte ved universitetet til å ha hjemmekontor.

– For at vi fremdeles skal kunne holde mest mulig åpent for studentene, er vi avhengige av alle følger de gjeldende smitteverntiltakene. Foruten håndhygiene, er det spesielt viktig å holde god avstand til andre og sørge for at man begrenser hvor mange andre man omgås. Studenter som er syke, må holde seg hjemme.

Også Studentinord vil legge til rette for gode tjenester for studentene på studiestedene:

– Vi jobber alltid for å sette studenten først og fremst. Vi vil derfor opprettholde tjenestene våre på studiestedene. Kantine og andre spisesteder vil være åpne, og våre rådgivere er tilgjengelige for studentene som har behov for det. Kantinen skal fortsatt være en trygg plass å møtes og ta en matbit, sier Kristian Brunsvik Olsen, administrerende direktør i Studentinord.

Alle tiltakene gjelder fra og med mandag 9. november og ut 2020. Før jul vil universitetet ta en ny vurdering og alle studenter vil få informasjon om hva som vil gjelde fra nyttår.

Samlingsbasert undervisning:

 • Fysisk undervisning på samlingsbaserte studieprogram avlyses, og undervisning/læringsaktiviteter må gjennomføres på annen måte.
 • Samlinger som er påbegynt før 9. november kan gjøres ferdig.

Campusundervisning:

 • Studiestedene og bibliotekene holder åpent.
 • Planlagt undervisning på studiestedene går i utgangspunktet som planlagt.
 • Det må legges til rette for at studenter som ikke kan møte til campusbasert undervisning, får undervisningsopplegget gjort tilgjengelig digitalt.

Veiledning:

 • Veiledning av studenter kan foregå som normalt. Smittevern må ivaretas dersom student og veileder ikke kan gjennomføre veiledning digitalt.

Eksamen:

 • Skriftlig skoleeksamen endres som hovedregel til digital hjemmeeksamen. Se Canvas for hva som gjelder for din eksamen. Se også eksamenssidene på nord.no for mer informasjon om hjemmeeksamen.
 • Det kan unntaksvis arrangeres eksamen med fysisk oppmøte, dersom det er nødvendig av årsaker knyttet til infrastruktur eller dersom fagets egenart krever det.
 • Fakultetene informerer alle studenter om hvordan eksamen i de ulike emnene blir gjennomført. Dette skjer gjennom Canvas.
 • Avlyst eksamen: Hvis det likevel ikke er mulig for universitetet å avholde en eksamen med krav til fysisk oppmøte, vil eksamen måtte avlyses. I så fall planlegger universitetet å sette opp disse på nytt, fortrinnsvis i uke 3 i 2021.
 • Ny eksamen (konteeksamen): Ny eksamen vil bli satt opp, fortrinnsvis i uke 8 eller 9 i 2021.

Dersom du blir syk og ikke kan ta eksamen:

Hvis du har skoleeksamen eller annen eksamen med krav til fysisk oppmøte og er syk på eksamensdagen, må du holde deg hjemme. Det samme gjelder hvis du er i karantene eller isolasjon. Du må da fylle ut et egenmeldingsskjema, slik at du får gyldig fravær fra eksamen. Skjema må sendes til universitetet innen én uke etter eksamen.

Dersom du ikke kan møte på eksamen grunnet sykdom eller årsaker relatert til covid-19 (som karantene/isolasjon), får du mulighet til å ta eksamen på nytt. Det samme gjelder dersom din eksamen blir avlyst. Eksamenssidene på nord.no har mer informasjon om hvem som har adgang til ny eksamen (konteeksamen).​​​​​

​​Alle studenter og ansatte må følge de generelle smittevernrådene:

 1. Husk god hånd- og hostehygiene
 2. Hold 1 meters avstand
 3. Hold deg hjemme hvis du er syk
 4. Har du symptomer på covid-19, bør du teste deg


Se også:

Nord universitets informasjonsside om koronavirus/covid-19​​