– Ingen kan lykkes med bærekraftig utvikling på egenhånd

PS KONFERANSEN ER AVLYST GRUNNET KORONA. Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk ved Nord universitet har høye forventninger til dialogkonferansen på Helgeland 16. og 17. mars. – Det er kun gjennom dialog vi kan lykkes, sier han.

PS Denne konferansen er avlyst på grunn av korona. 
Bærekraft. Smak litt på ordet. Hvilke assosiasjoner får du? 

Mange tenker automatisk på grep vi er nødt til å ta til det beste for klodens framtid. Andre tenker kanskje at dette er et ord det har gått inflasjon i å bruke; at bærekraft er noe alle snakker om, kun for å snakke om det. 

– ​Bærekraft skal gjennomsyre alt

Klikk her for å endre bildet
Inviterer til dialog om bærekraft. Levi Gårseth-Nesbakk er prorektor for utdanning ved Nord universitet. Foto: Svein-Arnt Eriksen
For Nord universitet er bærekraft noe som skal gjennomsyre alt som skjer ved universitetet, både av forskning, utdanning og formidling.

– Men på egenhånd er det ingen som lykkes med å sikre bærekraftig utvikling. God dialog og godt samarbeid er helt avgjørende.

Det sier Levi Gårseth-Nesbakk som er prorektor for utdanning ved Nord universitet. Han står i spissen for en to-dagers faglig konferanse – «Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn» – som blir arrangert på Campus Helgeland i Mo i Rana 16. og 17. mars.

– I dag snakker alle om bærekraft, og det er kjempebra og viktig. Det gjør også vi. Gjennom denne konferansen, som vi ønsker å gjennomføre også i flere av de andre regionene hvor vi er til stede, ønsker vi å spisse og tydeliggjøre vår profil, vårt engasjement og hva som er viktig for Nord universitet når det kommer til bærekraft. 

– Men like viktig: hvordan betrakter våre samarbeidspartnere dette med bærekraft, og hva ønsker de å øke sin kompetanse på?

Inspirere og bli inspirert

– Vi ønsker å inspirere og bli inspirert av andre i vårt nedslagsfelt. Da er det helt avgjørende med god dialog, og vi tror en faglig invitasjon som dette er den beste måten å få til dialog på, sier Gårseth-Nesbakk.

Hvordan kan vi sammen sikre bærekraftig utvikling og møte morgendagens muligheter og utfordringer på Helgeland? Det er det store spørsmålet deltakerne på konferansen skal jobbe med og få påfyll om gjennom både foredrag, paneldebatt og dialogkafe.

Lista over bidragsytere og foredragsholdere inkluderer sentrale aktører fra Nordland fylkeskommune, Rana utviklingsselskap, SINTEF Nordland, Rana kommune, Træna kommune og Nordic Comfort Products AS.

– Helgeland er kjempeviktig for oss 

Klikk her for å endre bildet
Campus Helgeland: Bærekraftskonferansen 16. - 17. mars 2020 blir arrangert i Mo i Rana, nærmere bestemt i Campus Helgeland. Foto: Fredrik Holmin.
– Vi er glade for at så mange fra Helgeland har takket ja til å bidra på konferansen. 
Jeg er opptatt av god kontakt og kontinuerlig dialog med omgivelsene våre, og Helgeland er kjempeviktig for oss. Det er viktig å vise regionen hva vi tilbyr, og vi trenger å ha en dialog med dem for å vite hva de trenger av oss. 

– På lang sikt vil dette gjøre det lettere for oss å få tid til å utvikle og finansiere nye prosjekt, sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk.

Hovedbildet: Havmannen i Mo i Rana. Foto: Rolf Ørjan Høgseth

Konferansen er avlyst

Dialogkonferansen skulle ha blitt arrangert ved Campus Helgeland i Mo i Rana 16.​-17. mars 2020.