Inngår avtale om å styrke universitetsbyen Mo i Rana

Nord universitet, Nordland fylkeskommune, Rana kommune og Nordlandsforskning har inngått en samarbeidsavtale som skal styrke kunnskapsutviklingen på Helgeland de kommende årene.

Klikk her for å endre bildet
Signerer samarbeidsavtale. Fra venstre Hanne Solheim Hansen, rektor ved Nord universitet, ordfører Geir Waage i Rana kommune, fylkesrådsleder Tomas Norvoll og Iselin Marstrander, adm. dir. i Nordlandsforskning. Foto: Bjørn Åge Rånes.
Det er først og fremst den storstilte industrisatsingen gjennom etableringen av Norges første battericellefabrikk på Mo som danner grunnlaget for avtalen.

Battericellefabrikk, storflyplass og dypvannskai

Etableringen av battericellefabrikken vil bli den største industrietableringen på fastlandet i Norge i nyere tid. Investeringen​ beregnes til 20 milliarder kroner, og det skal sysselsettes 1500 personer bare i battericellefabrikken. 

I tillegg forventes det betydelige ringvirkninger utover dette. Høsten 2021 forventes det at byggearbeidet er i gang for ny storflyplass med 2400 meter rullebane. Dette vil koble Mo i Rana bedre til andre deler av landet og utlandet, og vica verca.

– Rana kommer til å oppleve en stor vekst når batterifabrikken, ny storflyplass, samt dypvannskai skal etableres. Kommunen har satt seg som mål å bidra til å løfte industri, næringsliv og offentlig sektor inn i den digitale tidsalderen. Det er derfor helt nødvendig at vi utvikler Mo i Rana som universitetsby, sier ordfører Geir Waage i Rana kommune.

Skal styrke forskningen

Administrerende direktør i Nordlandsforskning, Iselin Marstrander, mener samspill er nøkkelen for å få til en vellykket utvikling i Rana.

– Viktigheten av å balansere næringsutvikling og samfunnsutvikling for å lykkes i årene fremover vil styrkes i dette samarbeidet. I tillegg er det avgjørende å få til et samspill med andre aktører innen offentlig sektor, utdannings- og forskningsmiljøer, næringsliv, offentlige og private institusjoner og ikke minst innbyggerne i disse prosessene, sier Marstrander.

Det overordnede målet med denne samarbeidsavtalen er styrke forskning og den industrielle kompetansen i Nordland og Norge. Rana står overfor store samfunnsendringer som krever tettere samarbeid mellom ulikesektorer og forvaltningsnivå for å få til en positiv omstilling av samfunnet. 

Berømmer Nord universitet

Klikk her for å endre bildet
Høye ambisjoner for universitetsbyen. Fra venstre Iselin Marstrander, Hanne Solheim Hansen, Geir Waage og Tomas Norvoll. Foto: Bjørn Åge Rånes.
– Nord universitet, sammen med Rana kommune, Nordland fylkeskommune og Nordlandsforskning, har jobbet frem en felles målsetting om å styrke Mo i Rana som universitetsby og kompetansesenter innenfor industri, grønn omstilling, klimakutt og digitalisering, sier rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet.

– ​Universitetet planlegger å bygge opp et bredere kompetansemiljø i Mo i Rana rettet inn mot digitalisering av industrien. Vi ønsker også å videreutvikle det eksisterende tilbudet ved Campus Helgeland, og bidra til å styrke en forsknings- og innovasjonskultur i nærings- og samfunnsliv i Mo i Rana, sier hun.

Partene skal også samarbeide om strategier for å sikre at staten bidrar med midler for å sikre en god omstilling av Rana-samfunnet og Helgelandsregionen, herunder økt kapasitet på viktige utdanningstilbud.

– Dette er svært gode nyheter for Nordland. Det er fantastisk at industrien i Nordland er en av de viktigste nøklene til å nå målene i Parisavtalen. Da er det viktig at kunnskapsmiljøene i nord er koblet på denne utviklingen. Jeg vil berømme Nord universitet for at de nå tar samfunnsansvar og bidrar til at å realisere industriutviklingen i Nordland, det sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Avtalen som er inngått gjelder fram til 1. september 2025.​