Innovativ grønn start i Trøndelag

Nord universitet og lokale støttespillere etablerer stipendiatprogram i Steinkjer.

​Handelshøgskolen, Nord universitet (HHN), Steinkjer kommune og Sparebank 1 Midt-Norge er i gang med stipendiatprogrammet for digital innovasjon og grønn bærekraft (DigInn).

Ambisjonen til DigInn er å rekruttere og utdanne seks til åtte unge forskertalenter i en periode over seks år.

Hver stipendiat får to-tre godt kvalifiserte veiledere, og det legges til rette for et utenlandsopphold ved samarbeidende fagmiljøer.

Lokale støttespillere i Trøndelag

Handelshøgskolen samlet 4. desember over 50 tilhørere fra næringsliv, forskningsinstitusjoner og offentlig sektor om stipendprogrammet.

Stipendiat Lars Hovdan Molden forteller om god stemning og stort engasjement på start-møtet. 

– Ordfører i Steinkjer kommune melder at han innstiller på å bidra med 3,5 millioner kroner til etableringen med endelig behandling i kommunestyret 19. desember, mens Sparebank 1 Midt Norge foreløpig har forpliktet seg til én million kroner, sier Molden.

Hvis virksomheter skal lykkes

Hensikten med DigInn er å utvikle et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent fagmiljø.

Faggruppen i Steinkjer skal forske på innovasjon i nærings- og samfunnsliv som kan bidra til innovative digitale forretningsmodeller som støtter en bærekraftig utvikling.

Klikk her for å endre bildet
Grønne, digitale virksomheter i Trøndelag. Faggruppen for Innovasjon og Entreprenørskap ved  Handelshøgskolen er vertskap for det nye stipendiatprogrammet i Steinkjer. Foran fra venstre professor II Arild Aspelund, HHN/NTNU, stipendiat Birgitte Hovdan Molden, førsteamanuensis Jorunn Grande og stipendiat Lill-Beathe Håpnes, Handelshøgskolen. Bak fra venstre studieleder Torstein Gustavsen, professor Einar Rasmussen og stipendiat Lars Hovdan Molden, alle Handelshøgskolen, Nord universitet.


Professor Einar Rasmussen ved Handelshøgskolen poengterer at kunnskap om innovasjon ved hjelp av digital teknologi er vært viktig for at virksomheter skal lykkes.

 Med økende samfunnstrykk på bærekraftige løsninger, er bedrifter og offentlige aktører under sterkt press for å utvikle nye og smartere måter å operere på, sier han. 

Gode erfaringer fra Rana

De gode erfaringene med Senter for Industriell Forretningsutvikling i Mo i Rana ligger bak Handelshøgskolens invitasjon til nærings- og samfunnslivet i Steinkjer-regionen.

Etableringene på Mo og Steinkjer har til felles at forskere og lokale aktører sammen skal bidra til økt kompetansenivå og innovasjonsevne.

Utviklingen av forskermiljøet i Rana for åtte år siden, ble mulig blant annet takket være støtten fra og kontakten med det lokale nærings- og samfunnslivet. Det samme skjer nå i Steinkjer, som allerede har en akademisk tradisjon, og vi formidler erfaringene våre fra Rana i etableringen av nye DigInn i Trøndelag, sier Rasmussen.

Jorunn Grande, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, understreker at etableringen skal sikre et meningsbærende fagmiljø knyttet til digitalisert næringsutvikling.

Steinkjer-regionen er et kraftsenter innen grønne næringer, noe som skaper et sterkt grunnlag for fruktbart forskningssamarbeid, understreker hun.

 Kontaktpersoner DigInn