Internasjonalt forskningsprosjekt på matematikkferdigheter

MILAGE
Elevers matematikkferdigheter skal bli bedre. Det er målet til EU-prosjektet MILAGE, hvor Nord universitet er sentrale.

Nord universitet er i gang med de siste forberedelsene til en samling av portugisiske, spanske, tyrkiske og norske forskere og lærere.

EU-prosjektet MILAGE har workshop 25. – 28. april ved Verdal videregående skole, som er en av partnerskolene i prosjektet.

- Vårt mål er å bidra til en forbedring av matematikkferdighetene til alle elever.

Det sier førsteamanuensis Beata Godejord fra Handelshøyskolen ved Nord universitet, som leder den norske delen av prosjektet.

Virtuelt klasserom
MILAGE, eller MathematIcs bLended Augmented GamE, er et såkalt Erasmus + - prosjekt som tar sikte på å utvide det tradisjonelle læringsmiljøet i videregående skoles matematikk til et virtuelt klasserom.

- Det virtuelle klasserommet skal motivere elevene til å lære matematikk gjennom bruk av ulike verktøy og materialer, sier hun.

Både bruk av sosial læringsplattform, digitale videoer, apper for utvidet virkelighet og spillbasert læring vil bli utredet i prosjektet som strekker seg fra 2015 til 2018.

Bedre ferdigheter for alle
- Den økte tilgjengeligheten av smarttelefoner og nettbrett med økt prosessorkraft og brukervennlighet, gjør det mulig for elevene i den videregående skole å sette personlige mål, administrere pedagogisk innhold og kommunisere med andre i en læringssammenheng knyttet til matematikk, sier Beata Godejord.


Beata Godejord leder den norske delen av MILAGE.

Med seg fra Nord universitet har hun universitetslektor Rune Bostad og førstelektor Per A. Godejord, som sammen med lærerne Randi Buvik Enge og Julie Beate Grindberg, elever fra T1 matematikk og S1 matematikk, samt avdelingsleder Kristin Lovise Eklo ved Verdal videregående skole, utgjør den norske delen av prosjektet.

Om prosjektet
I henhold til EU-kommisjonen sitt initiativ «Opening Up Education» (fra 25. september 2013), benytter mellom 50 - 80 % av elevene i EU-land aldri digitale lærebøker, pedagogisk programvare, podcaster, simuleringer eller pedagogiske spill.

Dette prosjektet ønsker å implementere en tilnærming til blandet undervisning og læring i matematikk som vil inneholde en todelt spillmekanikk med fokus på kompleksitet og detaljer.

Den vil ha tre forskjellige nivåer av problemkompleksitet: nybegynnere, middels og avansert. Hvert problem vil ha to nivåer av forklaringer / løsninger: detaljerte og konsise.

- På denne måten vil alle elever få ta del i et læringsmiljø som er sentrert om den enkelte elev, sier Godejord.

- Eleven med lav måloppnåelse som strever med å lære i en klasseromssituasjon, kan på egenhånd studere og repetere et tema så mange ganger som nødvendig for å lære. Elevene vil også ha tilgang til komplekse problemstillinger og aktiviteter som kan gi ekstra stimulering for de beste elevene, sier hun.

Kontaktperson:
Beata Godejord - beata.j.godejord@nord.no / Tlf: 75 05 79 74

Les mer: