Ja til mer kreative fag i både utdanning og skole

De estetiske fagene bør prioriteres i både lærerutdanningen og skolen, mener lærerstudent Ingvild Sivertsen (29).

Klikk her for å endre bildet
Har fått tilbud om drømmejobben: Ingvild Sivertsen er fortsatt student, men har allerede fått jobbtilbud som lærer i kulturskolen. Foto: Monica Beate Øwre Strand
​Ingvild Sivertsen (29) tar grunnskolelærer 5.-10. trinn ved Nord universitet, Nesna. Hun brenner for at estetiske fag skal få større prioritet i det pedagogiske arbeidet.  

Det må legges til rette for mangfoldet  

Ingvild frykter at dersom det alltid legges til rette for de som er gode til å sitte i ro å lese og regne, vil de som sliter med lesing og regning fort bli sett på som «skoletapere» i klassen. 

– Jeg mener kreative fag kan bidra til at barn får vist sine evner på flere måter, sier Ingvild. 

Skolen handler i stor grad om et sosialt fellesskap. Med drama som hjelpemiddel kan lærere simulere sitasjoner som gir uforståelig kunnskap en verdi, mener lærerstudent Ingvild Sivertsen, som også har en bachelor i anvendt drama. 

– Mangfold er viktig i skolen, sies det. Da må vi legge til rette for dette mangfoldet, slik at alle får mulighet til å vokse og trives. 

Ingvild føler seg prisgitt som i dag har verktøyet fra de estetiske fagene med seg i ryggsekken, og ønsker å bruke sin kompetanse for å legge til rette for økt motivasjon og mestringsfølelse hos alle barn. 

– Man ser andre sider av hverandre gjennom å jobbe praktisk. Være seg sang, rollespill, eller kanskje slå en spiker, da vil flere kunne få muligheten til å vise at de er gode på sin måte. Det handler om å få betydning i fellesskapet, legger hun til. 

Drama er mer enn bare teater

Klikk her for å endre bildet
Drama kan skape samhold. –  Drama er viktig i lærerutdanningen, sier Ingvild Sivertsen. Ill.foto: Svein-Arnt Eriksen
– Vil lærer ikke bare gjennom å lese å bli fortalt, vi lærer gjennom å bruke flere sanser. Det handler om å praktisere, å bevege kroppen, å diskutere og reflektere. 

Gjennom drama har Ingvild lært hvor hun som lærer kan stå i klasserommet for at elevene skal få med seg det hun gjør. Hvor høyt hun skal snakke og hvordan hun kan dra elevene med seg. 

Det er i tillegg mange øvelser som kan benyttes for å skape trygghet og samhold i klasserommet. 

– Drama er øving i kommunikasjon, i samarbeid, i evnen til å prate foran mennesker, i kreativ utfoldelse, i observasjon og i etikk. Jeg mener derfor at dette er viktig også i lærerutdanningen. 

Gi barna rom for utvikling 

Gjennom teater og revy har Ingvild jobbet med barn og ungdom en stor del av livet sitt, og hun slutter aldri å bi imponert. 

– Barn er kjempesmarte, så lenge man legger til rette for utvikling, sier Ingvild. 

– Og da mener jeg ikke at vi voksne skal lære bort det vi kan, men at vi legger til rette før at barna får rom og tid til å finn ut hva de kan, og da er drama et viktig virkemiddel legger hun til. 

Ingvild er i innspurten på sin utdanning ved Nord universitet, Nesna. Hun tar Grunnskolelærer 5.-10. trinn, og har allerede fått tilbud om drømmestillingen, kulturlærer.