Jakter opplevelser og kunnskap i naturen

Naturen er masterstudent Eskil Bendiksen (22) sin tumleplass året rundt. Ikke bare gir det unike opplevelser, det er også en karrierevei, sier Eskil.


Stortrives: Med naturen som tumleplass og som framtidig yrke har Eskil Bendiksen funnet seg til rette. Foto: Svein-Arnt Eriksen

For Eskil Bendiksen fra Namdalen er naturopplevelser så viktig, at han har uttalt at han ønsker seg elghund før han skaffer seg kvinnfolk.

Denne åpenbare spissformuleringa inneholder en anelse sannhet, for Eskil er en mann som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Så til de grader at det både er hobby, utdanningsvei og yrkesvalg.

Oppvekst nær elementene 

Naturinteressen ble vakt i tidlig alder. Han var bare 16 år da han dro på laksefiske for å tjene sine egne penger.

Far hans dro han inn i dette spennende livet fra barndommen av, hjemme ved Nord-Statland i Namdalen, og siden har han ikke vært i tvil.

- Jeg ser for meg et yrke innenfor noe som har med fjell, skog og hav å gjøre.

- Derfor tok jeg bachelorgrad i utmarksforvaltning og årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn ved Nord universitet i Steinkjer, og nå tar jeg mastergrad i biologi og akvakultur i Bodø.

- Det gir meg stor bredde og dybdekunnskap. Jeg håper at jeg dermed utdanner meg for en god jobb innenfor havbruk, men jeg er også kvalifisert innen jobber i skogbruk og naturforvaltning, sier Eskil.

Må sikre bærekraftig villaks

- Faglig sett er det en drivkraft å bidra til at vi beholder bærekraftige stammer av villaks, samtidig som vi kan få vekst i havbruk. Da må det mer kunnskap til om laksens biologi, luseproblematikk, genetikk og samspillet i naturen, mener Eskil.

Det andre som trakk Eskil nordover var naturen. Bodø, med Valnesfjord og Saltfjellet i nærheten, er ikke så langt unna det han er vant med i Namdalen.
 
- Jeg må ha mangfoldet. Alternativet var flatbygder lenger sør, men det slo jeg fort fra meg, sier Eskil.

Etter at han kom til Bodø har han forsøkt fiskelykken i fjellvannene rundt Valnesfjord og på Saltfjellet med hell. 

Eksamenstider - på godt og vondt

Det er snart eksamenstider ved landets universiteter. På godt og vondt. Forsommeren kan nemlig være en veldig flott tid for naturelskere, og tanken på å bli værende inne med lærebøkene på denne tiden  plager Eskil litt.

- Det er eneste ulempen ved å være student, forklarer han.

Feltarbeid i Sognefjorden

Rundt påsketider var Eskil på feltstudier i Lærdalselva i Sognefjorden. Her har han studert utvandringsvaner til laks som har overvintret i elva.

- Prosjektet går blant annet ut på å finne ut når laksen utvandrer og hvor lang tid den bruker ut Sognefjorden og derfra ut på åpent hav. Hensikten med dette er å få økt kunnskap om laksens biologi, og å kunne tilpasse avlusing av laks i oppdrett slik at lusa i minst mulig grad blir et problem for villaks, sier Eskil.

Bachelor i Steinkjer, master i Bodø

Det er denne sterke interessen for natur, laks og økologi som har motivert Eskil til å gå i gang med en masterutdanning, med spesialisering i marinøkologi ved Nord universitet i Bodø.

- Fusjonen mellom tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland, nå Nord universitet, har skapte mange nye og spennende muligheter for utdanningsvalg og yrkeskarrierer, innen blå og grønn næring, avslutter Eskil.

Les mer om Eskils masterutdanning:
Master i biologi og akvakultur