Jeg er syk – må jeg være hjemme?

Det kan være vanskelig å avgjøre når man skal være hjemme hvis man er forkjølet eller har andre symptomer på sykdom i luftveiene.

​​​De generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene gjelder fremdeles, selv om mange smitteverntiltak er fjernet. Helsemyndighetene anbefaler at alle som er syke med nyoppståtte luftveissymptomer bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for deg som er vaksinert.

Har du nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand skal du altså holde deg hjemme. Studenter og ansatte med restsymptomer og god allmenntilstand kan møte til undervisningsaktiviteter og på jobb på studiestedet, men bør ha en negativ covid-19-test.  

Se gjerne flytskjema fra Folkehelseinstituttet for råd og regler for voksne og barn ved nyoppståtte luftveissymptomer.​​