Økologisk økonomi i medvind

""
Noe er i ferd med å skje, sa pådriver for Senter for økologisk økonomi og etikk ved UiN, professor Ove Jakobsen, under jubileumskonferansen for senteret i dag.

Senterets sentrale skikkeler: Fra venstre, Ove Jakobsen, Stig Ingebrigtsen, Are Severin Ingulfsvann, bak til høyre: Øystein Nystad og Vivi ML Storsletten. Foto: Svein-Arnt Eriksen.  

Det nye er at tviler stadig flere unge mennesker på at det er mulig å løse dagens globale klima- og miljøproblemer  innenfor dagens økonomiske system, sa Jakobsen.

Senteret, som ble etablert i 2005, har hatt som teoretisk grunnlag at det nettopp ikke er mulig.

For å skape livskraftige samfunn, kreves det grunnleggende endringer i økonomisk teori og praksis, hevder de som jobber for ideene senteret bekjenner seg til.

Senteret er opptatt av alle positive tegn i tiden som kan peke mot noe annet, noe nytt. Den nye økonomien må bygge på økosentrisme, humanitet og levende visjoner om hvem vi er og hva vi ønsker å være. 

Det gamle kan oppsummeres i en sivilisasjon som bygger på materialisme, konkurranse og høyest mulig vekst og forbruk.

Ved UiN er økologisk økonomi og etikk nå en del av den ordinære forskningen og undervisningen, og i følge Jakobsen er det bare her at dette er blitt institusjonalisert.

Senter for økologi og etikk baserer sin undervisning på egen forskning. Senteret jobber ut fra filosofien om at «Small is beautiful», også når det gjelder størrelsen på fagmiljøet.

- Men det viktige er at vi er aktive deltakere i nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Så på den måten har vår aktivitet vokst betydelig, oppsummerte Jakobsen.

Han understreket også betydningen av tverrfaglige tilnærminger til fagfeltet.

Jubileumskonferansen går over to dager. Blant bidragsyterne i dag var foruten Jakobsen, Stig Ingebrigtsen, Øystein Dahle, Morten Ingvaldsen, Are Severin Ingulfsvann, Øystein Severing Ingulsvern, Øystein Nystad, Tor B. Jørgensen, Vivi ML Storsletten og Iulie Aslaksen. Kunstnerisk innslag var ved Ann-Iren Hanssen fra Stø i Vesterålen.

Morgendagen er viet til foredrag av og diskusjon rundt tekster av systemteoretiker og fysiker Fritjof Capra.