Jurist blir studentombud for 12 000 studenter

1. oktober begynner Hanne Seljesæter som studentombud ved Nord universitet.

​Nå blir det lettere for alle Nord-studenter å få råd og veiledning hvis de trenger det i studiesituasjonen.

Fra 1. oktober har universitetet nemlig et eget studentombud på plass.

52 år gamle Hanne Seljesæter skal se til at rettssikkerheten til studentene blir ivaretatt.

– Å være studentombud innebærer å gi studentene råd og hjelp i studiesituasjonen og påse at sakene får en korrekt og forsvarlig behandling. Men også at studentenes rettigheter blir ivaretatt, sier Hanne Seljesæter.

Lytte til studentene

Klikk her for å endre bildet

Uavhengig bistandsperson for studentene
. Jurist Hanne Seljesæter er studentombud ved Nord universitet (foto: Per Jarl Elle).

Studentombudet er et lavterskeltilbud for alle Nord-studenter som har spørsmål knyttet til studiehverdagen. Som for eksempel om rettigheter i studiesituasjonen, hvordan en skal gå fram for å klage på et vedtak eller bare er usikker på hvor en skal henvende seg for å få hjelp. 

– Å være i denne rollen innebærer å lytte til studentene og hva de har å fortelle. Det innebærer i praksis også å samarbeide med studentorganisasjonene, med studentsamskipnaden og med lederne ved universitetet.

– Over tid håper jeg også å knytte nærmere kontakt med studentombud-kollegaer ved landets øvrige universiteter, sier hun.

Uavhengig bistandsperson

Hanne Seljesæter (52) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har i tillegg årsstudium i psykologi og pedagogisk-praktisk utdanning. Videre har hun mange års erfaring fra stillinger i videregående skole og i offentlig forvaltning hvor hun blant annet har jobbet med rådgivning, veiledning og ulike verv som tillitsvalgt.

– Hvordan kan du hjelpe studenter ved Nord universitet?

– Ved å være en uavhengig bistandsperson for studenter som opplever vanskelige situasjoner i forbindelse med studiesituasjonen.  Da tenker jeg på alt fra studentopptak, eksamen og klagesaker til alvorlige saker om mobbing og trakassering. Jeg er opptatt av likebehandling for alle studenter uavhengig og studium og studiested. 

Hanne Seljesæter sier at studentombudet skal være en objektiv og nøytral person som kan gi råd og veiledning om hvilke muligheter studentene har, og hvordan du kan gå fram videre i saken.

– Jeg skal også bidra til å løse saker på et lavest mulig nivå, sier hun.

Taushetsplikt

Selv har det ferske studentombudet inntrykk av at norske studenter har det ganske bra. 

– Mitt generelle inntrykk er, før jeg har begynt i jobben, at mange studenter har det bra, men at det er en litt for stor andel studenter som sliter i ensomhet, eller har psykiske plager som forsterkes i situasjoner de opplever i studietiden.

Studentombudet kan kontaktes når studenter har behov for å snakke om situasjoner som oppstår i studiehverdagen og kan informere og eventuelt videresende til riktig sted.

– Rollen som studentombud baserer seg på taushetsplikt, og det er helt uforpliktende å ta kontakt, sier Nord universitets nye studentombud.