KD med henvendelse om Nesna

I et brev til Nord universitet ber Kunnskapsdepartementet Nord vurdere om det kan være hensiktsmessig å gi de ansatte som ønsker det, anledning til å videreføre Nesna som kontorsted frem til 1. august 2023.

​​I brevet Nord universitet mottok fra Kunnskapsdepartementet torsdag 21. oktober står det: 

"Kunnskapsdepartementet er kjent med at Nord universitet har gjennomført endringsoppsigelser i forbindelse med oppfølgingen av tidligere styrevedtak om avvikling av aktivitet ved Campus Nesna fra 1. august 2022. 

I lys av den nye Hurdalsplattformen og regjeringens mål mht Nesna, ber departementet Nord universitet å vurdere om det kan være hensiktsmessig å gi de ansatte som ønsker det, anledning til å videreføre Nesna som kontorsted frem til 1. august 2023."

Styret ved Nord universitet skal behandle henvendelsen i det kommende styremøtet 28. oktober.