Klarere miljøprofil for Nord universitet

Det nye pilotprosjektet «Green Campus Bodø» mobiliserer alle ansatte og studenter.

«​Green Campus Bodø» er et pilotprosjekt forankret i Bodø som består av forskere, studenter, administrativt og teknisk ansatte fra Nord universitet og Nordlandsforskning.  

Hensikten er å skape en klarere bevissthet om totalbruken av energi, CO2-utslipp, avfallshåndtering og valget av innsatsvarer i driften.

Nord universitet har, i likhet med universiteter og høgskoler over hele verden, en forventning om at høyere utdanningsinstitusjoner bør lette på klimafotavtrykket. Ambisjonene for prosjektet er at resultatene skal bringes inn i hele organisasjonen. 

– «Green Campus Bodø» er Nord universitets bidrag til å gjøre teori om til praksis ved å endre våre holdninger og adferd basert på rådene, blant annet fra FNs klimapanel og kunnskapen om tapet av arter i naturen, sier Tanja Ellingsen, førsteamanuensis ved  Fakultet for samfunnsvitenskap. 

Pilotprosjekt for miljøet. – Finansieringen av «Green Campus Bodø» er en velkommen start, sier førsteamanuensis Tanja Ellingsen, Fakultet for samfunnsvitenskap. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

– En velkommen start 

Nord universitets rektor Hanne Solheim Hansen har bevilget en halv million kroner til «Green Campus Bodø». 

Universitetet har i tillegg fått 180 000 kroner fra «miljømillionen» som er bevilget av Nordland fylkeskommune

– Finansieringen av «Green Campus Bodø» er en velkommen start. Som studenter, forskere og øvrige ansatte er vi selvfølgelig klar over at klimaendringene og reduksjonen av antall arter i biosfæren er en av menneskenes største kulturelle utfordringer. Sammen skal vi arbeide fram nye interne samarbeidsformer og rutiner som samlet belaster naturmiljøet vårt mindre, sier Ellingsen.

Hun sier videre at det er et håp at «Green Campus Bodø» skal bidra til synergier og samarbeid mellom ulike fagmiljøer.

– Arbeidet i pilotprosjektet skal gå på tvers av fakulteter og studiesteder på Nord universitet, mellom Nord universitet og Nordlandsforskning, og mellom Bodø kommune, fylkeskommunen, næringslivet, samt med nasjonale og internasjonale universitets- og forskningsnettverk, sier hun.

Omsette miljøkunnskap i handling 

Thina Marie Benum Mohus er ansatt som vitenskapelig assistent på Fakultet for samfunnsvitenskap. 

– Spørreundersøkelsen i pilotprosjektet og arbeidet med kartlegging av universitetets klimafotavtrykk som våre kolleger i Digitalisering og infrastruktur skal gjøre, er to sentrale arbeider i «Green Campus Bodø», sier Benum Mohus.

Assisterer prosjektet. Thina Maria Benum Mohus, Fakultet for samfunnsvitenskap kommer til å arbeide mye med «Green Campus Bodø» i tida framover (foto: Svein-Arnt Eriksen).

Nordlandsforskning sentral partner

Nordlandsforskning er en sentral partner i «Green Campus Bodø». 

Forskningsleder miljø Ingrid Agathe Bay-Larsen mener det er fantastisk å se hvor sterkt fokus det er blitt på grønn omstilling i akademia de siste årene. 

Klikk her for å endre bildet
«Green Campus Bodø» skal omsette kunnskap om miljøet i handling. Forskningsleder Ingrid Agathe Bay-Larsen, Nordlandsforskning. Foto: Per Jarl Elle.

– Forskningen har jo i mange tiår arbeidet med å utvikle kunnskap om hvordan vi kan løse utfordringer med klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Nå er det på tide at vi omsetter vår egen kunnskap i handling, sier Bay-Larsen. 

Klikk her for å endre bildet
Grønn campus. Bakerst, fra venstre: Andreas Vestvann Johnsen, studentleder Bodø, utviklingsleder Terje Almendingen og rådgiver Arne Martin Svartnes, Digitalisering og infrastruktur, kommunikasjonsrådgiver Svein-Arnt Eriksen, produsent Tord Apalvik, Nordlandsforskning, førsteamanuensis Roberto Rivas Hermann, Handelshøgskolen (HHN), professor Joost Andre M Raeymaekers, Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) og  stipendiat Aurelien Delaval (FBA). Foran, fra venstre, miljørådgiver Marthe Melnes Bodø kommune , forskningsleder miljø Ingrid Agathe Bay-Larsen, Nordlandsforskning og Tuva Øyen, Seacirk og Inter studentforening. Foto: Per Jarl Elle.

Grønn omstilling ...
 

Hovedmålet for «Grønn Campus Bodø» er å skape bevissthet og en koordinert innsats for grønn omstilling på Mørkved campus.

Delmålene for pilotprosjektet er:

• Kartlegge miljøfotavtrykket til Mørkved campus

• Gjennomføre tiltak for miljøvennlig omstilling på campus

• Involvere studenter, lokalbefolkning og andre gjennom formidling og medvirkning

... på fem områder 


1. Grøntområder
2. Energieffektivisering
3. Mat/kantine
4. Flyreiser
5. Lokal transport
Erfaringene fra pilotprosjektet kan ha overføringsverdi til øvrige  campus eller studiesteder ved universitet.


Kontaktperson
Nordlandsforskning


Ingrid Agathe Bay-Larsen
Forskningsleder
+47 75 41 18 14
e-post: iby@nforsk.no 

 Kontaktpersoner Nord universitet