Kontrastfylt feltarbeid for forskere på Sklinna

De forsker på havsvalen, og etter ti år med feltarbeid på en øygruppe langt ute i havgapet har de gjort mange spennende funn. Denne høsten fant de også over to tonn søppel.

​​​​​Øygruppen Sklinna ligger langt vest i storhavet to mil utenfor Leka i Trøndelag. Det gamle fiskeværet hadde fast bosetting frem til 1890-tallet, mens Sklinna fyr var bemannet helt frem til det ble automatisert i 2005. Men selv om øygruppen nå er totalt avfolket, er det fortsatt et yrende liv. Her ute hekker verdens største koloni av toppskarv, men øygruppen får også besøk av svært langveisfarende gjester, som havsvale og stormsva​le. 

Og det er havsvalen førstelektor Rolf Terje Kroglund med kollegaer forsker på. En liten og sky skapning på knappe 30 gram, som kan bli 30 år og som kan legge bak seg utrolige 60 mil på under 40 timer. 

Artikkelen fortsetter under videoen.
 


To tonn søppel

Men det er ikke bare det eksotiske fuglelivet som preger øygruppen. Her ute, som elles på kloden, fylles skjær og holmer opp med stadig mer søppel. Det meste er plast, men vi snakker også om store mengder tauverk og rester av garn.

– I løpet av få uker i høst har vi plukket rundt 20 kubikk søppel. Vi snakker trolig om over to tonn, forteller en oppgitt Rolf Terje Kroglund, førstelektor ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur. 

Klikk her for å endre bildet
Plast, tauverk og garnrester. Også på Sklinna flyter det av plast og annet søppel på holmer og skjær. Foto: Ingvild B. Kroglund
Sammen med sine kollegaer har han drevet med omfattende ryddevirksomhet i tillegg til feltarbeidet her ute de siste tre årene. Et arbeid han beskriver som veldig motiverende, ettersom resultatene er så synlige. 

– Vi har så langt rukket å renske opp tre større skar på øya hvor store mengder søppel har samlet seg. Det er hyggelig å se at disse områdene nå framstår helt annerledes enn da vi startet. Vår innsats er nok dessverre mindre enn en dråpe i havet, men om vi alle slår et slag kan vi i alle fall lokalt se spor etter tidligere innsats, sier han.

All plasten vi ikke ser

Klikk her for å endre bildet
Motiverende arbeid. Forsker Rolf Terje Kroglund, førstelektor ved Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Foto: Ingvild B. Kroglund
Likevel er det alt det vi ikke kan se med det blotte øye som bekymrer han aller mest. 

– Det vi ikke ser er mikroplast som vi vet blir resultatet av vår forsøpling. Undersøkelser har vist at små krepsdyr, ikke større enn et par millimeter, inneholder flere hundre mikroplastbiter. Dette er dyr som en rekke arter høyere i næringskjeden lever av. 

Forskeren har likevel god tro på at den yngre generasjon blir langt flinkere til å handle forn​uftig i forhold til søppelhåndtering enn hva som har vært tilfelle tidligere. At årets TV-aksjon har nettopp «Plast i havet» som tema​, er derfor noe som varmer Kroglund sitt hjerte ekstra.

– At vi synliggjør hvor ille det er blitt, er utrolig viktig, sier Kroglund, og viser til et ferskt eksempel som gjorde sterkt inntrykk. 

De fatale følgene av plast i havet​

– Jeg så nylig et innslag fra en fuglekoloni der en veterinær var med i et forskningsteam. Veterinærens oppgave var å sende vann ned i fordøyelsessystemet på fuglene for å få de til å gulpe opp det de hadde i magesekken. Dette resulterte i at en mengde store og små plastbiter ble gulpet opp. Mange av fuglene mistet dessuten forplantningsevnen og flere av de voksne fuglene døde som følge av at opptak av næring i verste fall ble umulig, sier Kroglund.

– Hva mener du er det viktigste folk flest kan gjøre for å bidra til mindre plast i havet? 

– Nå når dette blir synliggjort håper jeg at dette resulterer i en skikkelig dugnad både fra oss som privatpersoner og fra profesjonell næringsvirksomhet tilknyttet det marine miljø. Da tenker jeg ikke bare på oppsamling av søppel som er ute i havet, men at hver og en av oss ikke etterlater oss søppel. 

– Det bør også være helt unødvendig, i alle fall her hjemme, med de godt organiserte tilbud vi har gjennom avfallsselskapene.

Kroglund sender samtidig en stor takk til Kystvakten KV Njord med mannskap som lastet om bord all søpla på Sklinna og deretter losset det på kaia i Rørvik tidlig i oktober. Han takker også Midtre Namdal Avfallsselskap som sørget for utplassering av container til dem da de ankom Rørvik havn. 

– Uten dem hadde ikke vår aksjon vært mulig.

​TV-aksjonen 2020: Et hav av muligheter


TV-aksjonen 2020 går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet. Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Vi skal redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.

Nord universitet deltar under årets TV-aksjon 2020. Vi skal bidra med kunnskap for å redusere plastutslippene og ta vare på miljøet. Vi ønsker å gjøre våre studenter og ansatte bevist på miljøproblemene og bidra for en renere verden.

Nord universitets digitale bøsse til TV-aksjonen finner du på Spleis.

Bidragene som samles inn her går uavkortet til TV-aksjonen.​ Kontaktperson