Koronastipend for internasjonale gradsstudenter ved Nord universitet

international students
Engangsbeløpet på inntil 10 000 kroner skal lette på de særskilte økonomiske utfordringene som denne gruppen står ovenfor. 

​​​​– Nord universitet ønsker å bistå internasjonale studenter i en svært sårbar og uforutsigbar situasjon. Det sier rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen.

– ​​Internasjonale gradsstudenter er en viktig del av kompetansemiljøet ved Nord universitet. Vi vil gjerne beholde dem, og ser at støtteordningen kan bidra til å øke muligheten for det, fortsetter hun.

Stipendet, som innbefatter en engangsutbetaling på inntil 10.000 kroner, er beregnet brukt på forestående utgifter som husleie og mat.  

Rektor Hanne Solheim Hansen
Vil bistå studenter i en sårbar situasjon: Rektor Hanne Solheim Hansen.​ Foto: Nord universitet​

Sammensatt gruppe med ulike utfordringer 

Koronapandemien har ført til ulike utfordringer for studenter i Norge, både sosiale, praktiske og ikke minst økonomiske.

For internasjonale gradsstudenter ved Nord universitet er ikke utfordringene mindre, og de er både varierte og sammensatte. Mens noen har tilgang på permitteringsordninger og ekstraordinære studielån, faller andre utenfor ordinære støtteordninger.  

Det er studentene som faller utenfor de ordinære støtteordningene som er målgruppen for stønaden som Nord universitet nå tilbyr.   ​

Tydelige kriterier for tildeling 

Studentene må dokumentere at de møter en rekke kriterier for å få tilgang på støtteordningen.  

For å søke, må studenten blant annet: 

  • Ha aktiv studierett på et engelskspråklig bachelor- eller masterprogram ved Nord universitet, også for studieåret 2020 – 2021.  
  • Befinne seg fysisk ved ett av Nords studiesteder
  • Kunne dokumentere bortfall av inntekt/ytelse som direkte følge av koronasituasjonen. 
  • Stipendet kan ikke bli tildelt studenter som mottar andre ytelser/inntekt eller hjelp gjennom andre støtteordninger.  

Opphold betinget på økonomi 

For å kunne fortsette med sine studier ved Nord universitet, må internasjonale studenter oppfylle krav til midlertidig opphold i Norge. Dette innebærer blant annet tilstrekkelig finansiering for å dekke levekostnader fra år til år.  

I løpet av de siste måneder har Nord universitet mottatt varsler fra internasjonale studenter som, på grunn av koronapandemien, ikke klarer å overholde sine økonomiske forpliktelser fremover.  

Det kan dreie seg om tap av inntekt på grunn av nedstengingene, praktiske utfordringer når det gjelder pengeoverføring, eller begrenset mulighetsrom som et resultat av reiserestriksjonene.  

– Stipendet kan ikke løse de økonomiske utfordringene som våre internasjonale studenter står ovenfor. Men det kan bidra til å lette utfordringene slik at studentene kommer over en kneik og kan fullføre sine studier, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Søk stipend:


>> Les alle kriteriene og søk om stipend her (på engelsk).

>> Trenger du generell veiledning rundt økonomi og helse?

Ta kontakt med støttetjenesten ved Nord/Studenti​nord.​​​


 Mediehenvendelser