En uke med «krise»

«Kriseuken 2015» skal gi oss innsikt og trene på samhandling.
«Kriseuken 2015" ved UiN Campus Bodø åpner tirsdag 21. april. Torsdag 23. april blir det fullskala
kriseøvelse på campus.


 

Tirsdag og onsdag i "kriseuken" blir det åpne, faglige foredrag.

- Mennesker som har opplevd å måtte håndtere kriser, enten som del av sitt arbeide, eller i privat sammenheng,  forteller om sine opplevelser og erfaringer. Felles for dem er at disse menneskene, med liten grad av forvarsel, har måttet plutselig håndtere dramatiske forhold uten å være spesielt forberedt på hva som har møtt dem, eller at de har hatt full oversikt over konsekvensene, sier øvingsleder Erlend Hagenes (bildet over, foto Svein-Arnt Eriksen).

Hagenes, som i flere år har deltatt i planleggingen av kriseøvelsene ved UiN, forteller at «kriseuka» har sitt utspring på slutten av 90-tallet i miljøet ved helsefag og ved journalistutdanningen.

- Kriseøvelsen ved Universitetet i Nordland  er unik i norsk sammenheng. Den samkjører et pedagogisk tilbud til studentene om deres yrkesrolle i en krise, med hvordan staben ved UiN trener på håndtering av uventede og akutte situasjoner. Øvelsen skjer i nært samarbeid med nødetater, statlige støtteenheter og Bodø Kommune, sier Hagenes.

Her er noe av programmet i uke 17:

  • "Da ebola kom til Norge." Krisehåndteringen
    sett fra pårørenderommet ved høysmitteavdelingen på Ullevål sykehus, ved Bård Borch Michalsen, journalist, forfatter og far til Silje

  • "Dagbok fra helvete" - evakueringen av ett sykehus i krigstid, ved oberstløytnant Kåre Brændeland

  • Presentasjon av nødetatene

  • Hva gjør trusler og terror med oss?" ved krisepsykiater Lars Weisæth

  • Fullskala kriseøvelse på Campus Bodø

  • Øvingsfest på studentersamfunnet UFO

Kriseøvelsen engasjerer hele Campus Bodø, blant andre HMS-leder Ketil Lagesen (fra venstre), rådgiver Marie Løvset, Studie- og forsknings-avdelingen og seniorrådgiver Bård Borch Michalsen, Nordområdesenteret (foto: Per Jarl Elle).

- Blir årets kriseøvelse mer omfattende enn tidligere, Hagenes?

- De siste årene har øvelsen vært landsledende i sitt slag, så det er ingen grunn til å gjøre den større. Derimot vil det være økt fokus på samhandling med andre etater, jfr. konklusjonene i Gjørv-rapporten (etter 22.juli 2011). Øvingsfokus vil rettes mot særlige punkter i universitetets kriseplanverk, og med dette lage utfordringer til personellet som skal håndtere planverket, sier øvingsleder Erlend Hagenes. 

Program:

Kriseuke UiN-5.pdf