Kristin er fascinert av alt som lever i havet

Kristin Rønvik har alltid vært fascinert av alt som kommer fra havet. Nå fyller hun arbeidsdagen med observasjoner av laks på forsøksanlegg i Sandnessjøen.  

Tirsdag 26. februar arrangerer NHO Nordland sin årskonferanse i Bodø, i samarbeid med Nord universitet. Konferansen har stort fokus på behovet for høy kompetanse for næringslivet og viktigheten av samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv. 

Et godt eksempel i så måte er Kristin Rønvik fra Fosen i Trøndelag. Med en masterutdanning i akvakultur fra Nord universitet har hun fått seg jobb ved en bedrift i Sandnessjøen, der nettopp forskning og utvikling står sentralt. 

– Her ute går teori og praksis hånd i hånd, sier hun.

Avhengig av frisk luft

Klikk her for å endre bildet
Kort vei fra master til merd: Må ha mye frisk luft: Kristin Rønvik gikk rett fra masterutdanning i akvakultur ved Nord universitet til jobb i sjømatnæringa i Sandnessjøen. Foto: Fatina Olabi.

29-åringen har utforsket livet i havet helt fra barndommen av. Som barn elsket hun å være med sin far på sjarkfiske og å dra krabbeteiner, og var ivrig til stede når garnlenka ble dratt over ripa. Samtidig var hun like interessert når mor gjorde råstoffet om til deilig fiskemat på kjøkkenet.

– Jeg likte alt med dette livet, fra å kle på meg oljehyret til å renske garna, samt å se hvilken type fisk som kom til overflata, forteller Kristin.

Ingen ble derfor overrasket over at hun i voksen alder satset på en yrkeskarriere innen sjømatnæringa.
 
I dag er Kristin forsøkstekniker hos firmaet LetSea i Sandnessjøen. LetSea er en kompetansebedrift med 40 ansatte, hvor en fjerdedel har høyere utdanning. Bedrifta har om lag 250 forsøksenheter fra landbasert, via småskala merd, til fullskala uttesting.

– Hit kommer oppdrettsbedriftene når de vil ha testet laks som utsettes for vaksine, eller når de vil vite mer om hvordan laksen reagerer på temperatursvingninger i havet, sier hun. 

Næringa trenger kunnskap

Fosningen forteller at hun for det aller meste er ute på anleggene på sjøen, og at hun opplever arbeidsoppgavene som veldig spennende.

– Ikke minst det at vi har full kontroll med alt som skjer med laksen på forsøksanleggene, noe oppdretterne selv ikke har muligheter til. Vi registrerer og observerer alt som skjer, og melder tilbake til næringa som har behov for slik kunnskap. 

– Personlig ser jeg utrolig store muligheter i havet. Vi må se framover og gjøre vårt for å mette en voksende befolkning, sier Kristin.

– All utdanning må være koblet på arbeidslivet 

NHO-sjef til konferanse på Nord universitet: NHO-direktør Ole Erik Almlid skal delta på NHO Nordland sin årskonferanse. Foto: Moment Foto.

Samtidig som Kristin gjør sine observasjoner i Sandnessjøen, er forberedelsene til NHO Nordland sin årskonferanse i sluttfasen.

26. februar møtes politikere og næringa, med NHO-sjef Ole Erik Almlid i spissen, til konferanse ved Nord universitet under temaet «Verden og vi». Her vil diskusjonene gå om kunnskap som grunnlag for vår eksport, og hvordan en skal sikre rekruttering til næringslivet. 

Ole Erik Almlid er tydelig på at all utdanning må være tett koblet på arbeidslivet og dets behov.

– At bedrifter i regionen har tilgang på forskerkompetanse er viktig for å få til forskningsbasert utvikling og innovasjon, men også for bedriftenes evne til å anvende ny forskning. 

Vi trenger høyt utdannet ungdom også i Trøndelag og Nordland som kan bidra til vekst og utvikling i næringslivet, sier Almlid.   

Noe av bakteppet for konferansen er samhandlinga mellom utdanning og næringsliv. Det handler om rekruttering av ungdom som blant annet vil satse på sjømatnæringa, om forskning, utvikling og innovasjon, og om det å gjøre ting riktig ut fra ny og oppdatert kunnskap.

Meget relevant masterutdanning 

Kristin Rønvik har også rukket å ta en bachelorutdanning i matteknologi, og hun har erfaring med foredling av fisk og arbeid med både settefisk og rensefisk. Hun forteller at studiet i akvakultur ved Nord universitet ga henne en veldig god start.

– Utdanningen er en god forberedelse på arbeidslivet. Samtidig får du mulighet til å bygge deg et nettverk gjennom studietida, som også meget verdifullt, sier hun.