Kulturdeltakelse reduserer risiko for tidlig død

For første gang i Norge er det publisert en studie som viser at kulturdeltagelse, både som tilhører og som aktiv deltager, påvirker dødelighet blant nordmenn.

Studien er publisert i Journal of Epidemiology & Community Health. Bakgrunnen for studien er data fra den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3, 2006-2008) der nordtrøndere har oppgitt deltakelse i et bredt spekter av kulturelle aktiviteter. 

Denne informasjonen er satt i sammenheng med dødelighet over en åtteårsperiode. Hver kulturaktivitet ble sett opp mot risiko for dødelighet, i tillegg til betydningen av mengde på ulike aktiviteter og hvor ofte man deltok målt ved ukentlig frekvens.

Mange typer kulturaktiviteter

Klikk her for å endre bildet
Livgivende aktivitet: – Vi ser at alle kulturaktivitetene reduserer risikoen for dødelighet, med unntak av å være tilskuer på sportsarrangement, sier stipendiat Bente I. Løkken ved Nord universitet og NTNU. Foto: Marthe Haugdal
Kulturaktivitetene som ble målt var delt i to kategorier: Mottagelige (der man er tilskuer/tilhører) og utøvende (der man selv utfører). 

Kulturaktivitetene som ble tatt med i helseundersøkelsen var disse: Museum/kunstutstilling, konsert/teater/film, gå i kirke/bedehus, sportsarrangementer, eller utføre organisasjonsarbeid/klubbdeltagelse, musikk/sang/teater, menighetsarbeid, utendørs aktiviteter og dans.

– Vi ser at alle kulturaktivitetene reduserer risikoen for dødelighet, med unntak av å være tilskuer på sportsarrangement. Utendørsaktiviteter reduserer risikoen for død med 30 prosent, med lik effekt hos kvinner og menn. På noen av kulturaktivitetene er det stort utslag. 

– Faktisk ser vi at risikoen for tidlig død nærmest ble halvert hos kvinner som deltok i menighetsarbeid, sammenlignet med kvinner som ikke deltok i denne typen arbeid, sier stipendiat Bente I. Løkken ved Nord universitet og NTNU.

Aktiv deltagelse (utøvende) ser ut til å ha en lik påvirkning hos både kvinner og menn, mens kulturaktiviteter der man er tilhører reduserte risikoen for tidlig død blant menn.

Små mengder kulturaktivitet reduserer også risiko for tidlig død

Klikk her for å endre bildet
Korsang for folkehelsa: Å tilrettelegge for mer kulturaktivitet er viktig. Studien viser at kulturaktivitet reduserer risiko for tidlig død. Foto: Thomas Jergel.
Studien viser at det ikke nødvendigvis er slik at man må delta så ofte for at det har en effekt på dødelighet. De som oppga at de deltok på inntil 1 utøvende aktivitet i uka reduserte risikoen for tidlig død med 30 prosent. Dersom frekvensen økte til mellom 2 til maks 5 ganger per uke, ble risikoen redusert med 36 prosent.

De som oppga at de deltok på inntil 1 aktivitet reduserte risikoen for tidlig død med 28 prosent. De som deltok på mer enn 2 aktiviteter hadde også en betydelig reduksjon i risiko for tidlig død. For de som deltok i 3-5 aktiviteter ble risikoen redusert med hele 44 prosent, sammenlignet med de som ikke deltok. Dette gjelder både kvinner og menn.

– Å tilrettelegge for at folk deltar i kulturaktiviteter vil derfor være med på å redusere risikoen for tidlig død i befolkningen og vil i så måte være et viktig tiltak for folkehelsa, sier Løkken.

Kultur, helse & omsorg


Førsteforfatter på artikkelen er Bente I. Løkken, doktorgradsstipendiat ved Nord universitet og NTNU.

Medforfattere er Vegar Rangul og Steinar Krokstad, styreleder og nestleder i styret for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Erik R. Sund (HUNT forskningssenter og Nord universitet) og Dafna Merom ved Western Sydney University er også medforfattere.

Artikkelen er produsert av Marthe Haugdal ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, hvor Nord universitet er en av flere samarbeidspartnere. 

Nettsted: kulturoghelse.no 

 Kontaktperson