Kvinner i Toppserien avslutter karrieren før de når toppnivå

Bekymringer om egen økonomi, usikkerhet om framtida og lite spilletid er noen av grunnene til at kvinner i Toppserien slutter som fotballspillere før de når sitt toppnivå.

​​Det går fram av en studie som er gjort av forskerne Ingrid Amalie Hoftun Bjerksæter og Pål Arild Lagestad ved Nord universitet, med Amalie Hoftun Bjerkesæter som førsteforfatter. Artikkelen bygger på hennes master oppgave.  

Gjennomsnittsalderen på kvinner i Toppserien er 22.7 år. Erfaringsmessig når fotballspillere ikke sitt toppnivå før det er rundt 30 år. Norges fotballforbund har vært bekymret for at kvinnelige fotballspillere slutter for tidlig. Gjennomsnittsalderen for menn i eliteserien er om lag fire år høyere, sier hun. 

Forskeren har intervjuet fem spillere i Toppserien for kvinner mellom 19 og 24 år om hvorfor de valgte å avslutte karrieren, og fire mellom 26 og 31 år om hvorfor de valgte å fortsette, opplyser Hoftun Bjerkesæter.

​Bekymret for egen økonomi og framtida 

En av grunnene som påvirker å avslutte karrieren er bekymringer for egen økonomi. Mannlige eliteseriespillere i fotball tjener om lag seks og en halv million kroner mer i året enn kvinnene. (Undersøkelse fra 2017)


Forsker på frafall blant kvinnelige fotballspillere: Professor Pål Arild Lagestad. Foto: Nord universitet

Av de som ble intervjuet var det bare to som levde som profesjonelle fotballspillere, mens de øvrige hadde fått noe lønn fra klubbene sine, men ikke nok til å leve av. 

Men det er flere grunner til at kvinner enten slutter eller velger å fortsette karrieren noen år lengre, går det fram av studien.   

Noen av de viktigste grunnene til at de slutter er:  

- Mangel på motivasjon
- Bekymringer om økonomi
- Langtidsskader
- Sterkt ønske om å studere
- Manglende tillit fra trener og lite spilletid
- Interesser utenom fotballen

Når spillerne blir spurt om hvorfor de valgte å fortsette karrieren, er det fordi de samme faktorene slo bedre ut for dem. De opplevde høy motivasjon, at de tjente bra utenom fotballen, fikk tillit og spilletid, og hadde lite skader, går det fram. 

De som valgte å fortsette karrieren hadde dessuten fullført sin utdanning, følte stor grad av mestring og stor glede ved å spille fotball på høyt nivå, sier Hoftun Bjerkesæter. 

Funnene støttes i stor grad av annen forskning, opplyser Pål Lagestad. En noe eldre dansk studie konkluderer med manglende motivasjon, skader og tidspress var de viktigste grunne for å droppe ut av elitefotball. 

Selv om studien har et begrenset utvalg av spillere, mener Lagestad at norske klubber kan lære noe av det som kommer fram. 

Det er sannsynlig at dette er tilfelle for mange flere spillere. Jeg mener klubbene og foreldrene til de unge spillerne og trenerne har fått noen problemstillinger de bør være seg bevisst, sier han. 

Kvinnefotballen utvikler seg positivt

​Lagestad sier at det det siste året spesielt har skjedd mye positivt innen kvinnefotballen. 

Nå er det opp imot 18000 tilskuere på kamp. Det er et tegn på at kvinnefotball opplever større interesse. Det kan føre til bedre økonomiske betingelser også, mener Lagestad. 

Det er blitt mulig for noen flere kvinner å leve av å spille fotball i Norge, og flere blir frikjøpt fra arbeid for å satse tilnærmet full tid, forklarer forskeren. 
  
​ Bør de betales like godt som mannlige fotballspillere? 

Ja, de bør nærme seg dette nivået og bli like bra på lengre sikt, sier Lagestad. 

​​
Les mer om fra studien:
Kvinnelige toppseriespillere​ 
​​​​​​​

 Kontaktperson