«Lean management» av Statsbygg

Statsbygg har nettopp levert to vitale universitetsbygg i Bodø. Nå kommer det tredje.


Rektor Bjørn Olsen har grunn til å være tilfreds.
- Å kunne åpne et nytt, hypermoderne administrasjonsbygg, som vi kaller «6 A», og et nytt anlegg for forskning i verdensklasse – og på samme dag - det kan vi trygt kalle et eksempel på «Lean management», sa rektor Bjørn Olsen som takket Statsbygg Byggherre-avdelingen ved avdelingsdirektør Kjersti Sandvik for de to nye byggene til Nord universitet.

Kjersti Sandvik kvitterte med å rose alle medvirkende i prosessen.

-  Vi har dekket universitetets prekære behov for nye bruksarealer i Bodø, vi har holdt budsjettet og vi har holdt tidsplanene. Og ikke minst - vi har hele tiden fokusert på helse- miljø og sikkerhet, sa Sandvik.

Klikk her for å endre bildet

Åpningen av to nye universitetsbygg på samme dag
. Rektor Bjørn Olsen og Kjersti Sandvik, avdelingsdirektør i Statsbygg Byggherre-avdelingen (alle foto: Per Jarl Elle)

Arealregulert for fremtiden

Universitetet i Nordland, som senere ble Nord universitet, startet i 2012 arbeidet med en flerårig campusutviklingsplan i Bodø.

Alle prosjektene de neste årene ble avklart i forhold til Bodø kommunes reguleringsplan for universitetsområdet. I reguleringsplanen ble det satt av arealer til et nytt administrasjonsbygg og et nytt bygg for forskning og undervisning i akvakultur og biologi.

Men etter at Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland fusjonerte til Nord universitet 1. januar 2016, skal også studenter og lærere på det nye fakultet sykepleie og helsevitenskap inn i «Blått bygg», eller «6B», som er under programmering og med mulig oppstart i løpet av høsten 2017. Det nye fakultetsbygget i Bodø er planlagt å koste ca. 700 millioner kroner. 
Klikk her for å endre bildetEt godt samarbeid. Prosjektleder Ragnhild Finne Bakke i Statsbygg Byggherre-avdelingen foran kolleger i entreprenør-selskapene Consto, GK, Byggteam Bodø AS og driftsavdelingen i Statsbygg Nord.

I mellomtiden er det nye administrasjonsbygget ved Nord universitet, «6A», formelt åpnet.

Statsbygg har ledet oppføringen av Nords nye administrasjonsbygg, «6A», i Bodø til 100 millioner kroner på under to år.

Bygget sto ferdig i november 2016 og de første ansatte i fellesadministrasjonen flyttet inn i januar 2017.

Bygget på rekordtid. Det nye RAS-anlegget i Mørkvedbukta skal de neste årene huse fem generasjoner med fiskearten Tilapia fra Nilen. Fiskenes gener kan gi svaret på hvordan miljøtilpasning er mulig.

Nytt resirkuleringsanlegg gjør internasjonal forskning på matfisk mulig

I oktober 2015 fikk Nord universitet og professor Jorge Fernandes 25 millioner kroner European Research Council (ERC) og Norges Forskningsråd til EPIFISH, et internasjonalt akvakulturprosjekt om hvordan endringer i miljøet påvirker fiske-gener.
Nord universitet besluttet på kort tid å bygge et resirkuleringsanlegg (RAS) for ferskvannsarten Tilapia, så vel som til bruk for akva-biologisk forskning på aktuelle saltvannsarter som for eksempel laksefisk når EPIFISH-prosjektet er sluttført i 2020.

Fra Nilen til Salten. Den rasktvoksende matfisken Tilapia nilensis, en fiskeart som lever i Nilen, er forskningsobjektet i det internasjonale EPIFISH-prosjektet.

-  Samarbeid er essensen av vellykkede prosjekter

Fiskeegg fra Tilapia ble samlet i Nilen og fraktet til Bodø i august 2016.I  januar i år startet Statsbygg prosjektering og byggingen av det nye RAS-bygget, og 9. juni ble det nye bygget til 20 millioner kroner formelt åpnet.

Klikk her for å endre bildet

Bygget for akvatisk forskning
. Fra venstre Johan Borud, RAS-prosjektleder i Statsbygg, Kjersti Sandvik, Van-Trang Huu Nguyen, prosjektleder Statsbygg og professor Jorge Fernandes, Nord universitet.

- Jeg fikk en telefon i november i fjor om tidsplanen for RAS-bygget, og jeg tenkte, hjelp, det er kort tid. Men viljen til å samarbeide, og evnen til å sette seg inn i og løse nye problemstillinger, er essensen av vellykkede prosjekter, sa avdelingsdirektør Kjersti Sandvik, før hun ga den symbolske nøkkelen til rektor Bjørn Olsen.