Ny bok: Ledelse og ledelsespraksis i det offentlige

Nord-professor Jan Ole Vanebo er aktuell med en ny bok om ledelse. En bok han selv kaller for «et veikart til ledelseslisens».

«I kryssilden mellom politikk, brukerrettigheter, lovverk, reformer og krav til effektiv ressursbruk stilles det stadig nye krav til ledelse og styring i offentlig sektor.

Dette er krav til effektivt lederskap som Jan Ole Vanebo setter i fokus når han anvender relevante teorier og metoder i det han kaller veikart til ledelseslisens.»

Slik innleder Universitetsforlaget sin presentasjon av den rykende ferske boka, som ble lagt ut for salg 14. desember 2016.

Bokaktuell professor. Jan Ole Vanebo, professor i ledelse ved Nord universitet.

Forfatter Jan Ole Vanebo er professor i ledelse og økonomistyring ved Nord universitet og professor II i ledelse ved Politihøgskolen i Oslo.

Han har lang forsknings- og undervisningserfaring fra offentlig sektor, og har skrevet en rekke bøker om ledelse og økonomistyring for offentlig sektor.                       

For studenter og praktiserende ledere

Boka er basert på mange års forskning av ledelsespraksiser i det offentlige og henvender seg både til studenter og til praktiserende ledere som vil utvikle sitt lederskap. 

Nina Skarpenes er rektor ved Politihøgskolen, og uttaler følgende etter å ha lest boka:

- For å bli en reflektert leder må man ha kunnskaper om ledelse og ledelsesteori. I denne boka gir Jan Ole Vanebo en grundig innføring i ledelse i det offentlige.

- Boka presenterer begreper, teorier og metoder som vi kan bruke til å reflektere rundt egen lederpraksis. I så måte bidrar den til en bevisstgjøring rundt hvordan en selv ønsker å utøve ledelse og videreutvikle sitt lederskap.


Kilde: Universitetsforlaget
Hovedbilde: istockphoto.com