MazeMap – Nord på kartet

Illustrasjonsbilde av MazeMap i bruk
Nord universitet er spredt over to langstrakte fylker. I tiden etter fusjonen har flere studenter og ansatte gitt uttrykk for manglende eller utdaterte kart over studiestedene. Med MazeMap vil alt bli enklere.

Roger Grostad

Arealer til besvær

Selv internt har det vist seg å være utfordrende å vite alt om sitt eget studiested. Bodø alene har til eksempel om lag +55 000 kvm, og de færreste lokalt ansatte har nok verken behov eller kapasitet utover egne arbeidsoppgaver, til å ha full oversikt over hvor alt sammen er plassert. 

Mange innleide fagansatte, eksterne samarbeidsparter og studenter som deltar på samlinger, er lite kjent med lokale forhold og har behov for informasjon om rom og aktiviteter.

Innendørs kart og navigasjon

Nord universitet gikk derfor i 2018 til anskaffelse av den digitale karttjenesten MazeMap for våre brukere. Dette er en heldigital kartløsning som skal hjelpe brukere å finne studiesteder og interessepunkter på studiestedene. Men også være guide for hvordan du innendørs finner frem i og mellom de forskjellige byggene på studiestedet.

Auditorium, møterom, bibliotek, kantine, parkering og essensielle fasiliteter vil i starten være å finne i kartene. Og vi håper selvfølgelig å videreutvikle løsningen fortløpende med ytterligere informasjon, om det viser seg nødvendig.

MazeMap via app

MazeMap er en løsning som i dag brukes av flere universiteter, høgskoler, sykehus, kjøpesentre, konsulentselskaper og flyplasser. Når du velger å benytte løsningen kan du navigere inne i byggene, søke opp romnummer eller andre interessepunkter i alle etasjer. Du kan også få ruteforslag til hvordan man kommer seg fra punkt A til punkt B.

Systemet har også innebygd delingsfunksjonalitet, slik at man enkelt kan dele lokasjoner med studenter, ansatte og samarbeidspartnere via e-post, lenker eller meldinger ved behov. 

Alt dette vil selvfølgelig være tilgjengelig overalt, via nettjenester eller ved hjelp av MazeMap sin app, som alle kan laste ned på sin mobiltelefon.

Besvær - no more?

Vinteren har vi brukt til å sy sammen funksjonalitet mellom dette systemet og andre kjernesystemer i infrastrukturen, som vi håper vil forenkle hverdagen til både studenter og ansatte. 

I MazeMap vil studenter kunne se at timeplansystemet (TimeEdit) automatisk viser lenker til romplassering og hvor aktiviteter skal foregå. 

Mens for ansatte som skal sende ut møteinnkallinger med romressurser (booking av møterom i Outlook), vil det være en ny MazeMap-knapp i menyen øverst, for å lenke til møterom i møteinnkallingen. Enn så lenge fungerer dette manuelt og bare på et begrenset utvalg rom, men vi håper innen kort tid å få på plass de siste brikkene. Da vil flere rom blir tilgjengelige her, og leverandør forespeiler at systemet automatisk vil sette inn lenker i møteinnkallinger i overgangen mars/april.

Flere av våre studiesteder ligger allerede åpnet for bruk i MazeMap, og vi oppfordrer alle som bruker våre lokaler til å benytte seg av tjenesten. Flere vil oppdage at det fortsatt pågår en del finpuss de nærmeste ukene, og at enkelte studiesteder fortsatt ikke er synlige. Kort sagt er dette avklart med ressurser ute på de enkelte studiestedene.

Vi vil utover våren gjøre informasjon og eventuelle veiledninger for bruk av løsningen tilgjengelig på en egen informasjonsside her: www.nord.no/kart 

Vi håper selvfølgelig så mange som mulig drar nytte av tjenesten. Og hjelp oss gjerne med å gjøre løsningen så god som mulig, i form av tilbakemeldinger om feil eller mangler i kartene. Dette kan gjøres enkelt direkte inne i kartløsningen, eller ved å sende oss en e-post til kart@nord.no.


Roger Grostad
Mer informasjon
www.nord.no/kart