Mentorordning ved journalistutdanningen: –​ Eneste i Norge

16 erfarne redaktører og journalister er mentorer for journaliststudentene i Bodø.

Klikk her for å endre bildet
Mye å glede seg over: Mentor Petter Strøm fra NRK Nordland sammen med sin student Lars Martin Halvorsen. Etter to nullopptak ved journalistikkutdanningen er nå 34 studenter i gang med studiene på førsteåret.  Foto: Jan Erik Andreassen.​
​Høsten 2020 fikk journalistutdanningen ved Nord universitet tildelt fem millioner fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU). 

​​Prosjektet fikk navnet redaksjonell relevans og er et samarbeid mellom Nord-Norsk redaktørforening og journalistutdanningen ved Nord universitet.

Hospitering i Saltenposten

Allerede våren 2021 var det planlagt en hospiteringsperiode i Saltenposten på Fauske. På grunn av pandemien ble studentene ikke plassert på Fauske, men gjorde arbeidet for Saltenposten fra redaksjonslokalene på Nord universitet.

​Neste del av redaksjonell relevans var at alle studentene i andreklassen ved utdanningen skulle få tildelt hver sin mentor fra nordnorske mediehus. Det aller første møtet mellom mentor og student foregikk forrige uke. 

Prosjektleder Hege Lamark ved journalistutdanningen var veldig godt fornøyd med seansen.

–​ Det var virkelig ei stjernestund da den enkelte student og mentor møttes for første gang. Det skjedde på dag to av mentorsamlinga, etter at mentorene dagen før hadde fått opplæring i hvordan de best kan fylle sin rolle. På forhånd visste ingen av partene hvem som skulle kobles sammen med hvem. Jeg følte meg privilegert da jeg sto midt på gulvet og leste opp navnene, og så hvordan folk nærmet seg hverandre med smil og våkne blikk, sier hun.

Møtes hver fjortende dag

Klikk her for å endre bildet
Første mentormøte. Publiseringsredaktør i Lofotposten Marianne Steffensen Kielland fikk mentoransvaret for student Erland Eldrup. Foto: Jan Erik Andreassen
– Jeg gleder meg til å lede utviklinga av vårt eget mentoropplegg, sier Lamark.

Nå skal student og mentor møtes til samtale hver fjortende dag. For de fleste vil det være snakk om videosamtaler siden mentorene bor spredt fra Hammerfest til Sandnessjøen. Noen samtaler skal foregå i grupper, der flere mentorer og studenter deltar. 

– Vi tror disse gruppesamtalene kan egne seg godt til å snakke om hvor en kan finne saker og utvikle journalistiske ideer, gjerne med utgangspunkt i aktuelle saker som mentorenes redaksjon jobber med. Jeg håper denne dialogen kan gi mentorene viktig innsikt i hvordan unge studenter tenker om journalistikk, sier hun.

–​ Vi er den første journalistutdanninga som tilbyr individuelle mentorer til bachelorstudenter, så til en viss grad må veien bli til mens vi går. Vi har imidlertid hentet erfaringer fra andre mentorprogram, og ett punkt som går igjen er nettopp betydninga av opplæring og forventningsavklaring i starten.  

– Derfor er jeg veldig fornøyd med å ha psykolog Elisabeth Østrem med på laget. Hun er kunnskapsrik og engasjert, og kjenner mediebransjen godt fra sitt arbeid med Mediebedriftene og Medienettverkets mentorprogram. Det viktigste er likevel at journaliststudentene får smaken på journalistyrket, at de utvikler seg som personer og at de får lyst til å fylle jobbene som venter på dem rundt i redaksjonene, sier Hege Lamark.

Fra pessimisme til optimisme

Nordnorsk Redaktørforening har 100 medlemmer i de nordnorske mediehusene, og har samarbeidet med journalistutdanninga i Bodø i mange år, spesielt med tanke på praksisplasser for journaliststudentene.

–​ Da vi fikk forespørsel om å bidra til mentorprosjektet, var det en selvfølge for oss å stille opp, sier leder av Nordnorsk Redaktørforening og medlem av prosjektgruppa for mentorordning, Steinulf Henriksen - til daglig sjefredaktør i Folkebladet på Finnsnes.​

–​ På svært kort tid fikk vi positiv respons fra over 20 nordnorske redaktører og journalister om å stille opp som mentorer, og i dag er 16 av dem «koblet» med 16 studenter ved Nord universitet. Det er vi svært stolte av. 

–​ ​Vi er også svært tilfreds med at 34 studenter nå er i gang med studiene på førsteåret etter to nullopptak. Pessimisme er snudd til optimisme med tanke på rekrutteringen av journalister og redaktører til nordnorske mediehus, sier han.

 Kontaktperson