Mer forskning på ekstrem nedbør

Hva er årsaken til at det regner kraftigere enn normalt? Forsker Kari Haugset Alterskjær leder EPIC-prosjektet som skal finne ut mer om værfenomenet.

​​​​Et varmere klima på jorden endrer nedbørsmønsteret. Noen steder blir været enda tørrere, og andre steder blir været enda våtere.  

Varmere luft kan ha mer vanndamp i seg og kan føre til mer ekstrem nedbør av regn, bedre kjent som styrtregn.   

Ekstremnedbør er intens, lokal nedbør ​over ett eller flere døgn. Ekstremnedbøren er blitt mer intens og opptrer stadig oftere nå enn for hundre år siden. 

– Vi er ikke sikre på hvorfor, sier seniorrådgiver og forsker Kari Haugset Alterskjær (ph.d.), Nord universitet/CICERO.  

Hun leder det internasjonale​ EPIC-prosjektet (Extreme Precipitation in Cleaner Air) som ble startet opp i år og som skal pågå fram til 2025. EPIC består av forskere fra CICERO, Universitetet i Oslo og ETH i Zürich. Prosjektet ble nylig tildelt 7,9 millioner kroner ​av Forskningsrådet fra Forskerprosjekt​ for unge talenter.  

– Hensikten med dette prosjektet er å finne ut hvorfor det regner kraftigere nå og hvorfor hyppigheten av kraftig nedbør øker. Vi ønsker å undersøke om menneskeskapte endringer i partikler i atmosfæren, såkalte aerosoler,  har påvirket ekstremnedbøren, sier hun.

Viktig å kunne forutsi lokal nedbør

Mellom regnbygene. Seniorrådgiver Kari Haugset Alterskjær (ph.d.), Nord universitet/CICERO og hennes forskergruppe er tildelt 7,9 millioner kroner av Forskningsrådet. Foto: Per Jarl Elle.


Ekstremt regnvær fører til større belastninger på mennesker og infrastruktur i mange områder på kloden. Konsekvensene kan bli naturkatastrofer som flom, jordras og utbrudd av vannbårne sykdommer.

– ​En viktig del av EPIC-prosjektet er å forklare fysikken bak den ekstreme nedbøren, slik at man kan bli bedre til å beregne hvor mye nedbør som kan komme lokalt.

– ​Arkitekter, byplanleggere og ingeniører kan ta bedre høyde for kraftige nedbørsepisoder og økt hyppighet av ekstrem nedbør i årene som kommer, sier Alterskjær. ​ 

Uten skyer, ingen nedbør ​

Mer ekstrem nedbør. Klimaavtalen ble vedtatt i Paris i desember 2015. Her høljer regnet ned over byen. Foto: Lula Guti, Unsplash.

Dannelsen av skyer er svært kompleks og det er mange faktorer som spiller inn på om en sky begynner å gi fra seg regn, blant annet hvor store skydråpene er. 

Dagens klimaforskning har vist at mengden partikler i lufta påvirker størrelsen på skydråpene. I tillegg påvirker partiklene hvor mye vann det er i skyene gjennom innvirkning på temperaturen og fordampning av vann på bakken.   

– ​På tross av dette vet vi ikke sikkert hvordan menneskelige utslipp av partikler, for eksempel fra bilkjøring, påvirker de store nedbørsmønstrene. Vi vet enda mindre om hvordan de påvirker ekstremnedbør. 

– ​​Men siden partiklene påvirker både skyenes mikrofysikk og miljøet skyene dannes i, er det naturlig å tro at det kan påvirke kraftige byger, sier Kari Haugset Alterskjær.

toppfoto: Erik Witsø, Unsplash 


Forskningsmålene i EPIC-prosjektet:


  • Bedre forstå hva som styrer dagens ekstremnedbør  

  • Bidra til å redusere usikkerheten i beregninger av fremtidens ekstremnedbør 

  • Bedre forstå hvordan partikler i atmosfæren påvirker skyer og nedbør. Her er det i dag stor vitenskapelig usikkerhet 

  • Bedre forst​å studier av små signaler i et svært variabelt klimasystem  

  • Gjøre en omfattende evaluering av regionale og globale klimamodeller. ​​​​​


Regnet - og klimaet  


Klimafakta. Om oss og klima (Cicero

Hvor mye nedbør kan det bli? 
Om Klimaframskrivninger
(Norsk klimaservicesenter

Hendelsesrapporter
(Meteorologisk institutt

Cleaning Up Air Pollution May Strengthen Global Warming (Scientific American Jan 22, 2018

Air Pollution and Climate Change
(Institute for Advanced Sustainability Studies, Potsdam

 Kontaktperson