Mer forskning ved Centre for High North Logistics

Nord universitet vil forske mer på logistikk og transport i nordområdene.

Centre for High North Logistics (CHNL) i Kirkenes formidler kunnskap og informasjon om arktiske transportveier.

Nord universitet har nå tatt over ansvaret for senteret, som ble opprettet i 2008.

Det nye universitetsenteret i Kirkenes ble formelt åpnet av kommunal- og moderniseringminister Jan Tore Sanner og utenriksminister Børge Brende 8. februar, og det er plassert i Campus Kirkenes. 

Senteret har et  eget styre med representanter for næringslivet, Nord universitet  og UiT/Norges Arktiske Universitet.

Brobygger mellom næringsliv og akademia

Ny leder for CHNL er Kjell Stokvik fra Lofoten.
Etter å ha arbeidet i over 20 år med humanitær bistand, flytter Stokvik fra Oslo til Kirkenes.

- Centre for High North Logistics skal være en brobygger mellom næringslivet og akademia, sa Kjell Stokvik til Sør-Varanger Avis under åpningen.

Som ett av landets universiteter, eies Nord universitet av staten ved Kunnskapsdepartrementet.

Rektor Bjørn Olsen sa i sin tale under åpningen at virksomheten i Nord universitet har en sterk faglig nærhet også til Kommunal- og moderniserings- departementet og Utenriksdepartementet.

Nord overtar ansvaret.  Fra venstre Rektor Bjørn Olsen, Nord universitet og CHNL-leder Kjell Stokvik. Toppbildet: Fra venstre Marianne Neerland Soleim, leder Barentsinstituttet UiT (skjult), utenriksminister Børge Brende, Lars Georg Fordal, leder Barentsekretariatet, rektor Bjørn Olsen og  statsråd Jan Tore Sanner under åpningen av senteret 8. februar i Kirkenes (begge foto: Sergey Balmasov).

- Nord  universitet er en av de fremste institusjonene i landet på samarbeid med russiske institusjoner, blant annet gjennom Nordområdesenteret. At vi i dag har besøk av to statsråder på denne markeringen, viser jo at regjeringen ser behovet  for økt forskning på logistikk og sikkerhet i Arktis.

Økende interesse fra Østen

- Det er økende skipstrafikk gjennom Nordøst-passasjen. Russland har lang erfaring med skipsfart nord for Sibir. Russerne ruster opp havnene og bygger nye isbrytere. Etter hvert som endringene i klima gjør farledene østover mer isfrie gjennom hele året, er det en stadig økende interesse fra Kina, Japan, Sør-Korea om denne maritime transportveien til Europa, sier Kjell Stokvik.

CHNL-kontoret i Kirkenes har pr. i dag to ansatte. Senteret har i tillegg to ansatte i Murmansk hvor de har er informasjonskontor for den nordlige sjørute.

Forskningsbasert kunnskap

Men CHNL skal ikke utelukkende fokusere på skipsleden østover fra Kirkenes. Nord universitet vil forske mer på totalbildet av sivil logistikk og transport i nordområdene, og universitetet har opprettet en professor/ førsteamanuensis stilling i logistikk og transportøkonomi til senteret. 

Vil være brobygger. Kjell Stokvik, ny leder for Centre for High North Logistics (foto: Svein-Arnt Eriksen).

- CHNL er et senter hvor innenriks- og utenrikspolitikken møtes. Nordområdene har store ressurser i havet og på land, og det vi kan bidra med er å spre forskningsbasert kunnskap om endringene i det sivile transportmønsteret i nordområdene, sier Kjell Stokvik.