Mer fysisk undervisning fra 31. januar

Alle studenter på campusbaserte studier skal ha deler av undervisningen sin på campus.

​​Fram til og med 28. januar er digital undervisning hovedregel ved Nord universitet.

Regjeringen har opphever kravet om digital undervisning, eksamen og ferdighetstrening og anbefaler at det legges til rette for mer fysisk undervisning for studentene.

Fra 31. januar åpnes det for mer undervisning på Nord universitets studiesteder. Da blir hovedregelen at alle Nord-studenter på campusbaserte studier skal ha jevnlig fysisk undervisning på sitt studiested. For mange betyr dette at deler av undervisningen fortsatt er digital.

Informasjon om hva som gjelder for undervisning på ditt studium eller emne legges ut i Canvas.

Se også: Slik blir eksamen våren 2022

Alle må følge smittevernrådene

Universiteter, høyskoler og fagskoler må fortsatt følge de generelle smittevernrådene, dette innebærer blant annet:

  • Alle som er på studiestedene må holde en meters avstand til andre, både i undervisningsrom og fellesområder. Gjeldende oppmerking og antallsbegrensning for rom skal følges.

  • Ansatte og studenter skal benytte munnbind når enmeteren ikke kan overholdes på campus, for eksempel på vei inn og ut av undervisningsrom. Gratis munnbind vil bli gjort tilgjengelig for studenter og ansatte på studiestedene.

  • Ansatte og studenter skal holde seg hjemme ved sykdom eller symptomer på covid-19, og ha lav terskel for å teste seg.

Se også: Smittevernveileder for Nord universitet

Økt bruk av selvtester

Nord universitet jobber med å kartlegge hvordan og hvor selvtester vil bli gjort tilgengelig for studentene. Dette gjøres i samarbeid med lokal smittevernmyndighet ved det enkelte studiested. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette når denne er klar.

Fortsatt hjemmekontor for ansatte

Dagens ordning med hjemmekontor for ansatte er i tråd med de nye nasjonale tilrådningene, og endres ikke. Imidlertid vil noen flere ansatte ha behov for å jobbe fra studiesteder grunnet undervisning og andre læringsaktiviteter. Ansatte finner mer informasjon om dette på intranett.​​​