Mikroalger kan trolig brukes i fôr til steinbit

Flekksteinbit i oppdrett vokser like bra med innblanding av mikroalger i fôret som med andre, tradisjonelle dietter basert på  fiskemel og planteprotein.

Det viser forsøk i forbindelse med doktorgradsarbeid utført av stipendiat Helene Rønquist Knutsen ved Nord universitet, for øvrig de første forsøkene som er gjort for å teste bruk av mikroalger som fôringrediens for flekksteinbit overhodet, sier Knutsen. 

– I dette PhD prosjektet har vi vurdert innblanding av mikroalger i fôret til flekksteinbit i to forsøk, sier Knutsen.

Mikroalger er encellede mikroskopiske organismer som finnes i naturen, men som også produseres kommersielt. De kan produsere biomasse fra karbondioksid og sollys i såkalte fotobioreaktorer. Det produseres om lag 15000 tonn mikroalger på verdensbasis i dag, forklarer Knutsen.

Stipendiat Helene Rønquist Knutsen: Har studert bruk av mikroalger i dietten til flekksteinbit. Foto: Frida Bringslimark.

– Disse algene er rike på viktige Omega 3 fettsyrer, og på protein, som har gunstig virkning på helsa vår. Brukt i fôr til oppdrettsfisk tilfører det disse stoffene til fisken. Mikroalger finnes også som helsekostprodukter, sier hun. 

Testet ut to ulike arter mikroalger

I det første forsøket så forskeren på effekten av erstatning av fiskemel med graderte nivåer av mikroalgen Scenedesmus obliquus. I det andre forsøket vurderte forskeren effekten av erstatning av en blanding av fiske- og plante-baserte ingredienser med mikroalgen Nannochloropsis oceanica.

– Resultatene er svært lovende. I begge forsøkene hadde steinbiten sammenlignbar vekst med det som tidligere er blitt rapportert for flekksteinbit av tilsvarende størrelse, sier Knutsen.

Det er ikke snakk om at mikroalger skal erstatte fiskemel- og fiskeolje, eller plantebaserte ingredienser i fôret fullt ut, forklarer forskeren.

– Vi kan konkludere med at flekksteinbit har et lovende potensiale for å tolerere mikroalger i fôret. Videre at moderat nivå, rundt 15%, av mikroalger i fôret kan ha positive effekter på fettsyresammensetningen av fisken og potensielt også muskelvekst, fiskehelse og antioksidant-kapasitet, sier Knutsen.

Mer bærekraftig oppdrettsnæring

Hun forklarer at med et voksende volum av oppdrettsfisk blir det ytterligere press på å få redusert bruk av fiskemel- og olje fra villfanget fisk som en viktig del av fôret i oppdrettsfisk, fordi bestandene av villfisk ikke øker tilsvarende. Dessuten kan villfisk benyttes direkte som menneskemat, i stedet for å brukes som fôringredienser for oppdrettslaks eller andre oppdrettsarter. Dette er også årsaken til at bruk av plantebaserte ingredienser i fiskefôr har økt i løpet av de siste tiårene, sier Rønquist.

– Samtidig vet vi at verdens befolkning er forventet å øke til over 9 millarder innen 2050, og derfor vil fisk bli viktigere for matsikkerhet og god ernæring, legger Knutsen til.

Flekksteinbit kan bli den nye oppdrettsarten   

 – Under forsøkene ble det ikke observert negative virkninger på fisken, sier Knutsen. 

Av doktorgradsarbeidet hennes går det fram at det kun er i Norge at det drives oppdrett av flekksteinbit, men flere andre land er interessert, som Chile, Sverige, Canada og Island. Aminor AS er i dag det eneste selskapet i verden som driver kommersiell oppdrett på flekksteinbit, med en konsesjon på 500 tonn. Aminor er en av samarbeidspartnerne i doktorgradsprosjektet til Helene Rønquist Knutsen.
 
Arten er lovende fordi den ser ut til å klare seg bra i fangenskap, og vi har ikke observert stressreaksjoner hos fisken, sier forskeren. Flekksteinbit kan bli opptil 26 kilo og 1.8 meter i vill tilstand. Den har gode kvaliteter egnet for oppdrett i kalde farvann og er en utmerket matfisk, skriver Knutsen i sin avhandling.

Mikroalger i fôr til steinbit

Les artikkel i Aquaculture