Miljøendringer kan true brugdene

Verdens nest største fisk, brugde, er mer utsatt for klima- og miljøforandringer enn først antatt. Det viser ny forskning ved Nord universitet og Aberdeen universitet.

Sårbar ved miljøforandringer: Brugde er verdens nest største fisk. Den kan bli opptil ti meter lang og kan dykke ned til ett tusen meters dyp. Foto: Wikimedia Commons. 

Forskere har lyktes i å samle inn DNA fra 400 brugder. Dette har vært en forutsetning for å kunne følge hvor disse store fiskene svømmer for å finne mat, sier forsker Leslie Robert Noble, professor ved Nord universitet. 
 
– Ved å opprette et register over genetiske profiler har vi vært i stand til å indentifisere enkeltindivider av brugder når de ankommer sitt faste spisested. DNA-registeret er opprettet etter at forskere har samlet inn skinnprøver fra hudslim fra fisken over flere år, sier Noble.  

Arbeidet har vært et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra flere land. Mer enn 85 prosent av skinnprøvene fra brugdene ble tatt på viktige spisesteder i Nordøst-Atlanteren i løpet av sommermånedene, ifølge forskeren. 

Hele familier på næringsvandring

Klikk her for å endre bildet
Datainnsamling til havs. Forskerne samler inn skinnprøver fra brugdens hudslim. Foto: L. Lieber.
– Nå vet vi at de beveger seg som en utvidet storfamilie på vandring etter mat. Dette i motsetning til den vanlige oppfatningen om haien som en ensom og uavhengig rovfisk. Det er også dette som gjør dem mer sårbare. 

– Som familier er de mer utsatt enn om de var på næringsvandring som enkeltindivider, eksempelvis dersom hele familier skulle gå i garnet til fiskere og bli utsatt for utilsiktet fangst, sier han.

Fisken har lav reproduksjonsrate, noe som også gjør dem ekstra utsatt ved bestandsinngrep, ifølge forskeren. 

Brugde kan bli observert i norske fjorder på sensommeren  


Team: Fra venstre professor Galice Guillaume Hoarau, professor Leslie Robert Noble, ph.d.-student Isabel Wagner og ingeniør Martina Kopp. Foto: Svein-Arnt Eriksen. 

Brugden kan bli observert i norske fjorder, blant annet i Saltenfjorden, på sensommeren. Da kommer de til våre breddegrader for å spise store mengder plankton, fortsetter Noble 

Han forteller at brugden svømmer i alle verdenshav på næringsvandring. 
 
– Vi har fulgt deres vandringer over flere år og ser at brugden oppfører seg omtrent som trekkfuglene. De kommer tilbake til de samme plassene år etter år for å spise plankton, og de kommer stort sett tilbake på samme dato som sist, sier Noble.

Brugden står på rødlista over verdens truede arter, IUCN RED LIST. Bestanden antas å være på om lag 10 000 individer i Nordøst-Atlanteren. For noen tiår siden ble brugden kraftig overbeskattet som følge av at leveren ble utnyttet kommersielt for utvinning av olje, opplyser Noble. 

Studie om brugder:

 
Les mer om forskningen
på brugder