Motiverte studenter på verdens første lule- og sørsamiske lærerutdanning

De er bare fem studenter på verdens aller første lule- og sørsamiske lærerutdanning. Men de kan utgjøre en veldig stor forskjell.

Samiske studenter Studenter på verdens første lulesamiske og sørsamiske lærerutdanning: Fra venstre: Trond Edvard Paulsen, Robin Paulsen, Viktor Paulsen, Sophie Lutz, Rakel Iren Lillehaug Pedersen. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

De fem studentene fra Levanger, Steigen og Tysfjord fikk både blomster og mange godord på veien nå ved starten på sin femårige lærerutdanning, på studiestedene Levanger og Bodø. Studiet startet tidligere i høst, og studentene sier de er godt fornøyd med opplegget.

Studentene forteller at det valget de har tatt er motivert av et ansvar for å løfte opp det samiske innenfor utdanningen.

Studentene tar ansvar for samisk språk 

– Jeg startet på denne masterutdanninga fordi jeg mener det er viktig med lærere som har fokus på samisk kultur og språk. Jeg regner med at jeg er sikret jobb også, sier Rakel Iren Pedersen fra Steigen.

Viktor Paulsen fra Tysfjord trekker også fram ei meget god stipendordning som en vesentlig motivasjon.

– Vi får 200.000 kroner i året i stipend  fra Fylkesmannen i Nordland og fra Sametinget, sier Viktor. Studentene blir også en del av et større miljø ved at de har fellesfag med andre klasser innenfor grunnskolelærerutdanningen ved Nord universitet, noe de trekker fram som en fordel.
 Imponert: Rådsmedlem i Sametinget, Mikkel Eskil Mikkelsen. Foto: Svein-Arnt Eriksen.
 
Rådsmedlem i Sametinget, Mikkel Eskil Mikkelsen takket studentene for sitt utdanningsvalg og Nord universitet for å ha fått i gang studiet.

– Vi samer er en minoritet i samfunnet. Mange små steg – som for andre kan virke usynlige  har stor betydning for oss. Det at vi nå får en egen samisk lærerutdanning er et stort steg, og det er veldig imponerende det Nord universitet har fått til. Våre barn fortjener å få kvalifiserte lærere i sitt morsmål, sa rådsmedlem i Sametinget, Mikkel Eskil Mikkelsen.

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskaps- og integreringsdepartementet hadde også med seg lykkeønskninger fra regjeringen og fra departementet sitt til studentene og til Nord universitet.

Nasjonalt ansvar for lulesamisk- og sørsamisk høyere utdanning

– Nord universitet har et nasjonalt ansvar for lulesamisk og sørsamisk høyere utdanning. Målet er å bidra til å styrke lulesamisk og sørsamisk på alle området innenfor utdanning og forskning, sa prorektor for forskning og utdanning ved Nord universitet, Reid Hole.

Videre la Reid Hole vekt på samarbeidet med Fylkesmannen i Nordland og med praksisskoler for studentene, som er Grønnåsen og Drag skoler i Nordland og Åarjelsaemiej skuvle, den sørsamiske skolen i Snåsa, Trøndelag.

– Nord universitet ønsker også at det samiske både skal høres og synes på campus, og vi arbeider med mer samisk skilting på våre studiesteder, sa Hole blant annet.
Hilen fra Regjeringen
Hilser fra regjeringen: Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg, Kunnskaps- og integreringsdepartementet. Foto: Svein-Arnt Eriksen. 

 Kontaktperson