Nå kan du bli spesialist innen husdyrvitenskap

Høsten 2021 tilbyr Nord universitet en helt ny masterfordypning; spesialisering innen husdyrvitenskap.

​Nord universitet har høye ambisjoner om å ta en ledende nasjonal posisjon innen grønn vekst. I tillegg til å bygge et sterkere og mer tydelig grønt kunnskapsmiljø i Steinkjer, tilbyr universitetet også stadig flere grønne utdanninger. 

I tillegg til bachelorutdanningene i naturforvaltning og husdyrproduksjon og -velferd, tilbyr universitetet også en mastergradsutdanning i biovitenskap. I denne masteren kan du velge mellom flere ulike fordypninger, og fra høsten 2021 kommer en helt ny spesialisering i husdyrvitenskap. 

Næringen stiller stadig større krav

Klikk her for å endre bildet
Dekker samfunnets behov. Faggruppelede Geir Næss sammen med Linda K. Evenset som er rådgiver ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Foto: Roger Grostad.
– Vi er veldig glade for at vi nå kan tilby en fordypning i husdyrvitenskap. Det mener vi er viktig fordi samfunnet og næringen stiller stadig nye kvalitetskrav og krav til kompetanse, sier Geir Næss som er faggruppeleder for husdyr, produksjon og velferd ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur. 

Frem til nå har de som tar mastergraden i biovitenskap hatt følgende fire fordypningstilbud: akvakultur, genomikk, marin økologi og terrestrisk økologi og naturforvaltning. Med den femte spesialiseringen på plass vil universitetet dekke et viktig behov ifølge Næss. 

– Det gjør at vi er med på å dekke et behov for høyt kompetente rådgivere og andre næringsaktører innen husdyrsektoren. Spisset kunnskap og evne til analytisk tenkning er viktig i utviklingen av morgendagens landbruk, og vår nye retning i husdyrvitenskap er derfor av stor betydning.

Fagmiljø med over 25 års erfaring

Klikk her for å endre bildet
Ser opp og fram Denne satsingen er et ledd i å styrke Nord universitet sin posisjon innen grønn sektor, og da spesielt i Trøndelag, sier Geir Næss. Her i InnoCamp i Steinkjer sammen med rådgiver Linda Evenset. Foto: Roger Grostad. 
– Målgruppen for studiet er personer som allerede har en bachelorgrad i husdyrfag eller tilsvarende. Og de er det mange av i Trøndelag ettersom vi har hatt bachelorutdanning i husdyrfag på Steinkjer i over 25 år, sier Næss.

I denne spesialiseringen vil studentene lære om problemstillinger som dyrevelferd, klimafotavtrykk, biologisk mangfold og raskt voksende teknologi, som er områder husdyrsektoren må forholde seg til. 

– I tillegg vil de lære mer om både muligheter og utfordringer for husdyrnæringen i framtida, sier Næss og legger til at denne satsingen er et ledd i å styrke Nord universitet sin posisjon innen grønn sektor, og da spesielt i Trøndelag. 

– ​Gir meg toppkompetansen jeg ønsker

Klikk her for å endre bildet
Vil jobbe med husdyrernæring. Jorid Thorvaldsen Sandvik studerer husdyrfag ved Nord universitet. Nå sikter hun mot masterutdanning i biovitenskap med fordypning i husdyrvitenskap. Foto: privat. 
26 år gamle Jorid Sandvik fra Tønsberg fullfører denne våren en bachelorgrad i husdyrfag ved Nord universitet i Steinkjer. Hun har allerede bestemt seg for å studere videre og har søkt på master i biovitenskap.

– Det er mange gode grunner til det. For det første er denne mastergraden veldig tverrfaglig og har en emneplan som frister. Det er stor valgfrihet i hva slags emner du kan fordype deg i, og med denne fordypningen i husdyrvitenskap får du toppkompetanse innen husdyrfag. 

– For det andre er Steinkjer en stor landbrukskommune. Med denne spesialiseringen blir et allerede godt fagmiljø enda bedre. Her er det rett og slett mange inspirerende fagfolk som gjør at du får lyst til å studere.

– Og for det tredje er fasilitetene og studiemiljøet her helt prima. Det er virkelig å anbefale, sier Jorid som på sikt drømmer om å jobbe med husdyrernæring.​

Master i biovitenskap


Mastergradsutdanningen i biovitenskap går over to år og gir 120 studiepoeng. 

Studentene kan velge mellom spesialiseringer innen akvakultur, genomikk, husdyrvitenskap, marin økologi og terrestrisk økologi. 

Master i biovitenskap tilbys ved Nord universitet i Steinkjer og Bodø.

Les mer: Biovitenskap - ta din utdanning ved Nord universitet

 Kontaktperson