Nettbasert kurs i matematikk for søkere til lærer- og sykepleieutdanning

Nettskolen i Nordland tilbyr i samarbeid med Nord universitet et gratis kurs i matematikk for søkere til lærer– og sykepleieutdanning.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kurset er et tilbud for deg som bor i Nordland eller Trøndelag som trenger å forbedre karakteren i matematikk for​​ å søke seg til sykepleie- eller lærerutdanning ved Nord universitet.​​​

Kurset er et fullverdig, nettbasert tilbud som hjelper deg på veien til privatisteksamen, slik at du kan forbedre standpunktkarakteren din.

Målgruppe​​

  1. Elever i Vg3 ​fra Nordland og Trøndelag ​som ønsker å søke lærer- eller sykepleieutdanning, men som ikke oppfyller opptakskravet i matematikk.

  2. Øvrige fra Nordland og Trøndelag som har fullført og bestått videregående opplæring med generell studiekompetanse, men som ikke oppfyller opptakskravet i matematikk til lærer- eller sykepleieutdanning.

Du kan forbedre karakteren din i et eller flere av følgende matematikkfag fra videregående: 1P, 2P, 1PY og 2PY.

Antall studieplasser

​Kurset har 60 studieplasser. Plassene blir likt fordelt mellom søkere til lærer– og sykepleieutdanning, og personer med folkeregistrert adresse i Nordland eller Trøndelag vil bli prioritert. 

Hvordan foregår kurset? 

Kurset er nettbasert og fleksibelt. Det betyr at all undervisning, veiledning og oppfølging foregår gjennom den digitale plattformen itslearning.

Du får individuell oppfølging fra matematikklærer som utarbeider en egen plan som du må følge. Du melder seg fra om behov for mer veiledning eller gjennomgang av oppgaver fra matematikklærer.

Se hva nettlærer Hanne forteller om kurset:

 


Kostnader

Kurset er gratis, men deltakerne må selv dekke avgift for privatisteksamen (2 302,- i 2020). 

Dersom du søker og blir tatt opp til sykepleie- eller lærerutdanningen ved Nord universitet, kan du​ søke og få refundert innbetalt eksamensavgift. Søknad med refusjonskrav og dokumentasjon på betalt eksamens​avgift sendes til fsh-post@nord.no​ for sykepleiestudenter og linda.martinussen@nord.no​ for lærerstudenter. 

Påmelding

Påmelding foregår i to trinn:

1. Meld deg på matematikk-kurset 
Det tas opp elever til kurset løpende ved ledig plass. Se mer informasjon på nettsiden til Nettskolen i Nordland​​. 

Har du spørsmål om påmelding? Ta kontakt med Nettskolen på e-post: nettskolen@nfk.no

2. Meld deg opp til privatisteksamen
Du må selv melde deg opp til privatisteksamen og betale eksamensavgift. Du kan gjennomføre eksamen enten på slutten av høstsemesteret eller på slutten av vårsemesteret. 

Frist for oppmelding til eksamen: 
  • 15. september
  • 1. februar

Mer informasjon om samarbeidet

Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom Nettskolen i Nordland​​ og rekrutteringsprosjektene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet. Tiltaket skal bidra til at flere lokale søkere fra regionene våre kvalifiserer seg for å kunne bli lærer eller sykepleier.