Nettbasert kurs i matematikk for søkere til sykepleieutdanningen

Kurset er et tilbud for deg som bor i Nordland eller Trøndelag og som ønsker å søke deg til sykepleieutdanningen ved Nord universitet, og trenger å forbedre karakteren din i matematikk.

​​​​​​​​​​​​​Kurset er et nettbasert tilbud som hjelper deg på veien til privatisteksamen, slik at du kan forbedre standpunktkarakteren din fra videregåend​e.

Nord universitet tilbyr dette kurset i samarbeid med Nettskolen i Nordland.

Hve​​m kan ta kurset? 

Målgruppa er personer fra Nordland og Trøndelag som har fullført treårig videregående skole, og som har for lav karakter i matem​atikk for å komme inn på sykepleiestudiet.

Du kan forbedre karakteren din i et eller flere av følgende matematikkfag fra videregående: 1P, 2P, 1PY og 2PY.

Opptakskrav

  • ​Bostedsadresse i Nordland eller Trøndelag

  • Minimum karakteren 2 i matematikk fra videregående skole

Når du melder deg på kurset må du legge med dokumentasjon (vitnemål eller karakterutskrift).

Det er to opptak til kurset: 1. august og 1. november. Du kan ta eksamen høsten 2021 eller våren 2022, avhengig av hvor lang tid du trenger.

Påmelding 

Påmelding foregår i to steg:

1. >>Meld deg på kurset - påmelding mellom 1. november og 1. desember 2021

Kurset har 30 studieplasser. De første 30 kvalifiserte som melder seg på vil få tilbud om plass. Siste frist for påmelding er 1. destember. De som ikke får plass på kurset vil bli satt på venteliste og vil kunne tilbys plass dersom det blir ledig.

2. Påmelding til privatisteksamen

Du må selv melde deg opp til privatisteksamen innen 1. februar for eksamen våren 2022.

>> Meld deg på eller >> les mer om kurset hos UDir

​Hvordan foregår kurset? ​

Det er Nettskolen i Nordland som gjennomfører undervisningen. Kurset er nettbasert og fleksibelt. Det betyr at all undervisning, veiledning og oppfølging foregår gjennom den digitale plattformen itslearning.

Det er ingen fellesundersvining på kurset. I stedet får du individuell oppfølging fra matematikklærer.

Kurset starter med en oppstartsamtale med matematikklærer. Etter denne samtalen vil du få utarbeidet en individuell plan som du må følge for å nå ditt mål om forbedret matematikk-karakter. Du melder selv fra om behov for mer veiledning eller gjennomgang av oppgaver fra matematikklærer.

Det er mange som ønsker å ta dette kurset. Vi stiller derfor krav til aktiv deltakelse til deg som deltar. Dersom du ikke deltar i undervisningsopplegget, vil du miste plassen på kurset slik en annen person får plass.

Kostnader

Kurset er gratis, men deltakerne må selv dekke avgift for privatisteksamen (2 373,- i 2021). 

Dersom du søker og blir tatt opp til sykepleieutdanningen ved Nord universitet, kan du​ søke og få refundert innbetalt eksamensavgift. Søknad med refusjonskrav og dokumentasjon på betalt eksamens​avgift sendes til fsh-post@nord.no​.​​​

Mer om samarbeidet

Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom Nettskolen i Nordland​ og rekrutteringsprosjektene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet. Tiltaket skal bidra til at flere søkere fra regionene våre kvalifiserer seg for å kunne bli sykepleier.