Nord-forsker en av lederne i internasjonalt etikkarbeid

Professor Berit Støre Brinchmann, Nord universitet, er en av de som skal lede arbeidet med å revidere International Council of Nurces (ICN) sine yrkesetiske regler.


Ærefullt oppdrag: Professor Berit Støre Brinchmann. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

I slutten av september kom beskjeden om at Brinchmann var utnevnt som medlem i den vitenskapelige styringsgruppen som skal lede arbeidet med revisjonen av ICNs Code of Ethics.

Professor Brinchmann ble nominert av forbundsledelsen i Norsk sykepleierforbund til å være med i dette svært viktige arbeidet.

Det er svært sjelden at en fagperson fra Norge innehar verv i ICN, som er verdens første og mest omfattende internasjonale organisasjon for helsepersonell, med mer enn 130 medlemsland og over 20 millioner medlemmer (sykepleiere).

Generalsekretæren av ICN, Isabell Skinner, skriver i utnevningsbrevet at professor Brinchmann ble valgt som resultat av sitt fremragende og internasjonalt anerkjente arbeid for å fremme sykepleieetikk.

Berit Støre Brinchmann sier hun er veldig beæret over å få dette vervet

Det er utfordrende å skulle jobbe med sykepleieetikk på verdensbasis, for her er det mye som spiller inn, kultur, religion og økonomi mm. Det vil helt sikkert bli veldig lærerikt, og viktig å være ydmyk for andres syn.

 Jeg for min del vil særlig være opptatt av å fremme rettferdighet og omsorg som viktige verdier, og ikke først og fremst autonomi, sier Brinchmann.

Berit Støre Brinchmann er professor i sykepleieetikk ved Nord universitet og Nordlandssykehuset. Hun er medlem av Rådet for sykepleieetikk og har en stor vitenskapelig produksjon.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ønsker med dette å gratulere professor Brinchmann med denne utnevnelsen.
Vi er kjempestolte og ønsker lykke til med arbeidet!