Nord-forskere bidrar til bedre digitale tjenester

Terje Fallmyr og Kjell Ellingsen, Handelshøgskolen hjelper svenske og norske kommuner.

Et forskningsprosjekt til 21 mill. kroner skal bedre digitale tjenester for innbyggere i Nordland og Västerbotten.

Bodø, Hemnes, Umeå, Åsele, og Norsjø kommuner skal samarbeide med forskere fra Nord universitet og Universitetet i Umeå.

Hensikten er å utvikle bedre digitale tjenester for innbyggerne. Resten finansieres av de øvrige partnerne.

Forskere fra Nord universitet, Handelshøgskolen og Umeå universitet, Institutionen för informatik skal bidra med metodikk for digitale innovasjons- prosjekter.

- Utvikle og gjennomføre egne prosjekter i kommunene

Foruten de svenske og norske kommunene, er Statens innkrevingssentral i Mo i Rana og Länsstyrelsen Västerbotten, som er lokalisert i Umeå, med i BITSTREAM II.

- Mer kompetanse til ansatte gjør kommunene bedre i stand til å utvikle og gjennomføre egne prosjekter, sier førsteamanuensis Terje Fallmyr og amanuensis Kjell Ellingsen ved Handelshøgskolen, Nord universitet.  
Flere digitale kommuner: - Hastigheten i den digitale utviklingen øker raskt, og kommunene ønsker bedre digitale tjenester for innbyggerne, sier Nord-forskerne Terje Fallmyr (t.v.) og Kjell Ellingsen (foto: Per Jarl Elle).

- Store, offentlige organisasjoner i Sverige og Norge har lang erfaring med digital bruker- kontakt, men hastigheten i den digitale utviklingen øker raskt. Svenske og norske brukere ønsker mer forenkling og raskere svar fra de offentlige tjeneste- leverandørene. Slik sett er BITSTREAM II et lite bidrag til den nordiske velferdsmodellen, sier Terje Fallmyr.

Færre eksterne konsulenter

Prosjektet vil etablere diskusjon og erfarings- utveksling med alle partnerne gjennom konferanser, workshops og veiledning med hver av partnerne.

Universitetene vil også gi studiepoenggivende kurs, og forskerne på sin side får verdifull empiri til sin forskning gjennom en inngående kjennskap til partnerne.

- Ett av målene med BITSTREAM II er å minske behovet for innleie av eksterne konsulenter, kort sagt, at kommunene selv blir tryggere på hvordan de planlegger, utvikler og gjennomfører bedre tjenester for innbyggerne sine, sier Kjell Ellingsen.

Forsknings- og utviklingsprosjektet BITSTREAM II ser organisasjonsutvikling og bruk av teknologi i sammenheng og som grunnlaget for digitalisering. Prosjektet legger blant annet stor vekt på kunnskap og kompetanse hos vanlige medarbeidere i organisasjonen.

Det svensk-norske forsknings- og utviklingsprosjektet BITSTREAM II har et budsjett på 21 millioner, eller 2,38 millioner Euro.  Den norsk finansieringen er på i alt 10,4 millioner kroner hvorav EU-programmet Botnia-Atlantica bidrar alene med 3,8 millioner kroner gjennom Nordland Fylkeskommune.

- Vanlige medarbeidere har ofte detaljerte og gode kunnskaper om arbeidsprosesser. De vet hvordan teknologien kan være nyttig for organisasjonen, brukerne og hvilke endringer som bør gjøres for å jobbe smartere, sier Terje Fallmyr.

BITSTREAM II skal pågå 2016-2019.

Prosjektet bygger på erfaringene fra forprosjektet BITSTREAM om virksomhets- utvikling i offentlig sektor.  Dette prosjektet ble avsluttet i 2013.

Se også Över 21 miljoner kronor till digitalisering av offentlig sektor