Nord jobber med å vurdere videre organisering av undervisning

De fleste studentene har digital undervisning fram til 15. februar. Det åpnes for fysisk undervisning på enkelte emner. Alle studenter bes følge med i Canvas for oppdatering på sitt studieprogram eller emne.

​Det vil i hovedsak være digital undervisning fram til 15. februar. Dersom det blir satt opp fysiske læringsaktiviteter, vil du få beskjed om dette i Canvas i god tid før oppstart.

​​Nord universitet jobber nå med en gjennomgang av våre studieprogram og emner, for å kartlegge hvor det blir fortsatt digital undervisning – og hvor det kan gjøres unntak for hovedregelen om digital undervisning.

Det er mange faktorer som blir lagt til grunn for disse vurderingene, som nasjonale føringer, smittenivå på det enkelte studiested, størrelse på studentgruppen, type læringsaktivitet, læringsutbytte og hvor langt man er kommet på studiet.

For deg som er student ved Nord universitet innebærer dette at du har digital undervisning til du får annen beskjed. Dersom det blir fysisk undervisning, vil du få informasjon om dette i god tid før oppstart.

Vi ber alle studenter følge med i Canvas for oppdatering om hva som gjelder for ditt studieprogram eller dine emner.

Må ivareta smittevern

Digital undervisning er ett av flere tiltak for å begrense antall mennesker som omgås og slik hindre spredning av smitte av koronavirus.

I de tilfellene det åpnes for fysisk undervisning, er det en forutsetning at læringsaktivitetene kan gjennomføres etter strenge smitteverntiltak og i tråd med aktuelle veiledere.

Det tas forbehold om endringer i planlagt fysisk undervisning ut fra lokal smittesituasjon eller innstramminger i nasjonale råd.

Studiestedene er åpne

Studiestedene ved Nord universitet er åpne, slik at studenter som har behov for det kan bruke fellesarealer som bibliotek, grupperom, lesesaler, trenings- og øvingsrom.

Bruk adgangskort/studentkort for adgang fra 16.00 til 24.00 og 07.00 til 07.30.​

Endringslogg: Denne artikkelen er oppdatert 26. januar 2021 med informasjon om at digital undervisning er hovedregel til 15. februar.