Nord på andreplass blant norske universiteter

Nord universitet har hatt en imponerende vekst i vitenskapelige publiseringer i 2021. Nord ligger på andreplass blant norske universiteter i økning fra 2020 til 2021. – Vi nådde våre egne målsettinger for 2025 allerede i fjor, sier en godt fornøyd prorektor for forskning og utvikling, Ketil Eiane.

Klikk her for å endre bildet
​Forskning på biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet. Foto: Sebastian Loraas​

Fra 2020 til 2021 har Nord økt mengden av publisert forskning med vel 17 prosent, kun slått av Universitetet i Agder som har hatt en økning på over 19 prosent.

– Siden Nord universitet ble etablert i 2016 har vår vitenskapelige publisering økt med 160 prosent. Gjennomsnittlig vekst for alle universitetene er 36% i samme periode og ingen av de andre universitet har hatt en tilsvarende vekst som det Nord kan vise til. Det er ikke minst gledelig å konstatere at denne utviklingen har involvert alle fakulteter og fagmiljø, sier Eiane, som peker på at dette viser at det arbeides svært godt med forskning i hele universitetet.

Ser man på de samlede vitenskapelige publiseringer for norske universiteter og høyskoler har Nord gått fra en 21. plass i 2019 til en 11.plass for 2021.

Har allerede nådd målet for 2025

Nord universitet har hatt et overordnet langsiktig mål om å nå 1,0 publiseringspoeng per vitenskapelige stilling innen 2025.

– Det er gledelig at dette målet er nådd allerede tre år før tiden med årets score på 1,02 publiseringspoeng, og det gir en god indikasjon på at Nord er på rett vei i forhold til å markere seg som et universitet som produserer mye og god vitenskap, sier prorektor Eiane.

– Ved å publisere forskningen vår i fagfellevurderte tidsskrifter sikrer vi at kvaliteten på kunnskapen vi utvikler holder høy internasjonal standard. At Nord lykkes med å øke forskningen bidrar til høyere kvalitet i utdanningene våre, og gjør ny kunnskap tilgjengelig for samfunns- og næringslivet.

Stor produksjo​n

For 2021 har Nord universitet produsert 892 publikasjoner som fordeler seg på 616 artikler i vitenskapelige tidsskriftart, 250 bokkapitler og 26 monografier. Vitenskapelig publisering brukes som ett av målene på forskningskvalitet, og er viktig både for å dele ny kunnskap og for å kunne hevde seg i konkurranse om eksterne bidrags- og oppdragsmidler.​​


Om publiseringspoeng:


Publiseringspoeng beregnes gjennom Norsk vitenskapelige indeks (NVI), der bøker, bokkapitler og vitenskapelige artikler publisert i fagfellevurderte kanaler får en viss poengsum.

Hver vår offentliggjør Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse publiseringspoeng for norske forskningsinstitusjoner.​
​​​