Nord starter ny nettbasert utdanning for havbruksnæringen

Nord universitet vil tilby nettbasert etter- og videreutdanning i havbruk fra høsten i 2021. I første omgang er det Ytre Namdal som får nyte godt av det nye tilbudet. 

​​​​​Nylig ble det kjent at Nord universitet får 2,3 millioner kroner i prosjektstøtte til Akvafleks, som er et fleksibelt utdanningstilbud innen havbruk. 

Går alt som det skal, vil ansatte i havbruksnæringen i Ytre Namdal kunne velge mellom tre ulike årsstudium fra januar neste år; produksjonsbiologi, fiskehelse og vannkjemi og vannbehandlingsteknologi. 

Stor betydning for havbruksnæringen


Styrker utdanningen i havbruk: Førsteamanuensis Grete Lysfjord er glad for at Nord universitet fra januar 2021 kan tilby havbruksnæringen et nytt og fleksibelt utdanningstilbud. Foto: Svein-Arnt Eriksen. Toppfoto: Tore Sch. Olsen. 

– Oppdrettsnæringen vil bestå som en viktig næring i Norge, og et slikt tilbud vil være av stor betydning i mange år fremover. Det vil føre til betyr at flere i Norge får muligheten til å ta en utdanning i havbruk.  

Det sier førsteamanuensis Grete Lysfjord ved Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Ifølge Lysfjord vil universitetet gjennom Akvafleks tilby flere fleksible og nettbaserte studium innen havbruk, med en kombinasjon av digitale og fysiske samlinger. 

– Etterhvert ønsker vi å utvide emnene til også å gjelde økonomi, ledelse, kvalitetsledelse og HMS. Klarer vi det betyr det at vi på lengre sikt kan tilby et nettbasert tverrfaglig årsstudium i havbruksdrift, og det til en stor distriktsnæring i grønn omstilling med stort kompetansebehov, sier Lysfjord. 

Behovet er godt dokumentert

I mer enn 15 år har Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) tilbudt etter- og videreutdanning til havbruksnæringen. Over 500 ansatte i næringen har i løpet av disse årene nytt godt av tilbudet, og til sammen fullført over 20 000 studiepoeng. 

– Behovet for å løfte kompetansen i næringa ytterligere er likevel stort fremdeles. Det skjer stadige endringer innen havbruk som krever ny kunnskap og kompetanse, sier Lysfjord. 

At det er Ytre Namdal som først får dette tilbudet henger ifølge Lysfjord sammen med at fakultetet har hatt et langvarig samarbeid med miljøet i Rørvik, blant annet med den videregående skolen der. 

– Dessuten er Ytre Namdal stor på havbruk med mange bedrifter og ansatte innen næringen, sier hun. 

I denne regionen bor det omtrent 10 000 mennesker, og om lag 450 personer jobber direkte med akvakultur. I tillegg er svært mange knyttet opp mot leverandør- og servicenæringa, opplyser Lysfjord. 

Nå blir det tilnærmet gratis for disse studentene

Studiet vil foregå på nett i kombinasjon med noen få fysiske samlinger. 

Det gledelige for studentene er at dette studiet skal finansieres på ordinær måte gjennom avlagte studiepoeng, slik at det blir gratis mot betaling av vanlig semesteravgift. 

– Fram til nå har studenter på etter- og videreutdanning vært nødt til å betale det selv, vanligvis med hjelp av bedriftene de jobber i, sier Lysfjord. 

Prosjektet Akvafleks har fått 2.3 millioner kroner fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU). 

Akvafleks


Akvafleks er et fleksibelt utdanningstilbud innen havbruk ved Nord universitet.

Prosjektet fikk nylig 2,3 millioner kroner i prosjektstøtte fra DIKU - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning

Gjennom Akvafleks tilbyr Nord universitet fra høsten 2021 følgende årsstudium innen havbruk: 
  • produksjonsbiologi
  • fiskehelse
  • vannkjemi og vannbehandlingsteknologi

Tilbudet vil i første omgang bli rettet mot havbruksnæringen i Ytre Namdal.

 Kontaktperson