Nord-studenter med utveksling til Brasil og Kina

Nord universitet har fått støtte til internasjonalt studentsamarbeid med Kina og Brasil. Det forteller prosjektlederne Roberto Rivas Hermann og Yan Zaho.

Nå kan studenter på masternivå i innovasjon og entreprenørskap, samt studenter på sosialt arbeid glede seg til internasjonalt studentsamarbeid og utveksling med studenter fra Brasil og Kina.

For studentene ved Nord Universitet blir det studentopphold både i Rio de Janeiro og ved
Chongqing universitet i Chongqing.

For de utenlandske studentene blir det tilsvarende opphold i Bodø. Samarbeidet med Brasil og Kina er støttet av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), under programmet UTFORSK.

Studentutveksling i sosialt arbeid med Kina

Leder for prosjektet innenfor sosialt arbeid, førsteamanuensis Yan Zhao, Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV), sier målet er å bidra til langsiktig og bærekraftig samarbeid om utdanning og forskning i sosialt arbeid mellom Nord universitet og Chongqing universitet i Kina.

Prosjektet er forankret i det engelskspråklige masterprogrammet Master of Social Science ved FSV, men er også åpent for studenter som tar fordypning i sosialt arbeid i det norske masterprogrammet, master i samfunnsvitenskap.

– Vi vil undersøke hvordan vi kan styrke våre respektive masterprogram i sosialt arbeid gjennom internasjonalt samarbeid, kobling med praksisfeltet i begge kontekstene og utveksling av kulturelle erfaringer, sier Yan Zhao.

Studentene ved Nord universitet vil være ti dager i Kina, med forelesninger og praksisbesøk, seminarer og gruppearbeid med kinesiske studenter.

– På litt lengre sikt håper vi å finne måter å lage felles kurs for studentene fra Norge og Kina, samt  å utvikle felles forskningsprosjekter, sier Yan Zhao.

Det handler om å utdanne studenter for ei framtid i en globalisert verden – det er også bakteppet for  Internasjonaliseringskonferansen ved Nord universitet i Bodø 13. – 15. mars, med deltakelse fra flere kinesiske universiteter.

Sommerskole for norske og brasilianske studenter

Prosjektleder, postdoktor Roberto Rivas Hermann, håper det frister norske studenter ved Handelshøgskolen, Nord universitet med ei uke i Rio de Janeiro.

– Dette blir første gang Nord universitet har studentutveksling med Brasil, sier han. 

Nye økonomiske utfordringer for Norge og Brasil

– Tema for dette programmet er entreprenørskap i Norge og Brasil i overgangsfasen mellom oljesmurte økonomier og utfordringer med grønn vekst..

– Studentene inviteres bl.a til refleksjon om veien videre og å tenke kreativt om kultur og industri, sier Roberto Rivas Hermann.

Hoved samarbeidende institusjon i Brasil er Universidade Federal Fluminense i Rio de Janeiro.

I tillegg er to andre universiteter involvert I prosjektet:
Universidade Federal Rio de Janeiro og Federal Institute of Education, Science and Technology i Rio Grande do Sul. 

Programmet organiseres som en sommerskole med ei uke i Brasil i juli og en uke i Bodø i august.
 

Les mer om:

Sommerskolen i Brasil

Samarbeidende universiteter i Brasil

UniversidadeFederal Fluminense

UniversidadeFederal do Rio de Janeiro

InstitutoFederal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS)

Samarbeidende universitet i Kina

Chongqing University

Les mer om masterprogrammene

Master in Social Science

Master i samfunnsvitenskap